nieuws

Openstaande rekening met nare gevolgen

bouwbreed Premium

Openstaande rekening met nare gevolgen

Vochtschades in een nieuw woonhuis blijken verschillende oorzaken te hebben. Die zijn grotendeels terug te voeren op het werk van de aannemer. Toch hoeft die uiteindelijk maar een beperkt deel van de schade te betalen. Rara, hoe kan dat?

Het gaat hier om de helft van een dubbel woonhuis. De koper trekt er in oktober 2007 in. Bij de oplevering in juli 2008 worden in het souterrain natte plekken op de wand en vochtplekken in de vloer geconstateerd. Een door de bewoners ingehuurde deskundige wijt de vochtproblemen aan een ontbrekende waterkering onder de buitendeur en problemen met het pompputje. De aannemer herstelt een en ander eind 2009 en krijgt van zijn CAR-verzekeraar ruim 17.000 euro voor de bij de opdrachtgever ontstane schade. Uit correspondentie in mei en juli 2010 blijkt dat er geen sprake meer is van vochtproblemen.

Maar in 2011 sommeert de bewoner de aannemer opnieuw tot herstel van vochtplekken. Dit keer in twee badkamers, een slaapkamer en opnieuw in het souterrain. De aannemer geeft echter aan dat hij niets gaat herstellen zolang hij een openstaand bedrag van 20.000 euro niet heeft ontvangen. Dat is het deel van de aanneemsom dat de bewoner onbetaald heeft gelaten. Hij heeft de aannemer in 2009 en 2010 ook aansprakelijk gesteld voor geleden en nog te lijden (gevolg) schade. Die openstaande rekening heeft later nare gevolgen.

Maar eerst terug naar 2012. Dan herstelt in opdracht van de bewoner een andere aannemer de schade aan de slaap- en badkamers, voor 24.500 euro. Bij de bouw van de badkamers blijkt – onder andere – gips- in plaats van cementgebonden stucwerk toegepast, is geen kimband gebruikt en zit een douchedrain verkeerd.

Vervolgens stapt de bewoner naar de Raad van Arbitrage. Hij eist herstel van het souterrain en wil ook de 24.500 euro vergoed. Als het herstel niet wordt toegewezen, eist hij een totaalbedrag van ruim 97.000 euro voor alle herstelwerk en gevolgschade. De aannemer op zijn beurt stelt dat er met hoedanigheid of uitvoering van het souterrain niets mis is. Gezien het onbetaald laten van de rekening vindt hij dat hij ander herstelwerk mocht opschorten. Hij wil zijn openstaande 20.000 euro zien.

De arbiters overwegen dat de 300 millimeter dikke betonvloeren en -wanden van het souterrain van zichzelf waterdicht zijn, zodat vocht niet van buitenaf kan komen. Zij wijten de huidige vochtproblemen daar vooral aan waterverzadiging van de vloer tijdens de bouw. Ter zitting blijkt dat die vloer enige tijd onder water heeft gestaan vanwege het buiten werking stellen van de bemalingspomp door een boze buurman. De bewoner heeft een groot deel van de vloer al kort na het herstel van 2009 afgesloten met een dampdichte bedekking. Voor de daardoor ontstane vochtproblemen is de aannemer niet aansprakelijk. De primaire vordering tot herstel wordt afgewezen.

Verder kennen ze de bewoner geen 97.000 maar slechts 21.000 euro toe voor herstelkosten en gevolgschade. Dat is 14.000 euro van de eerdergenoemde uitkering van de verzekeraar van de aannemer, die bedoeld was voor schade bij de opdrachtgever. De resterende 7.000 euro heeft de aannemer bespaard op de niet uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de slaap- en badkamers. Dat daar ondeugdelijk werk is geleverd, staat vast. Maar hij mocht de herstelwerkzaamheden opschorten, omdat de bewoner de resterende 20.000 euro niet had voldaan. Die krijgt de aannemer nu alsnog toegewezen. Driekwart van de kosten van de procedure is voor rekening van de bewoner, de rest is voor de aannemer.

Vonnissen van de Raad van Arbitrage zijn vaak interessant voor een breder publiek dan alleen de partijen die bij het geschil betrokken zijn. In deze rubriek wordt elke maand een zaak van de Raad besproken.

(Meer over dit vonnis is te vinden op raadvanarbitrage.info, onder nummer 34.132) 

Reageer op dit artikel