nieuws

Het actielijstje van Van der Noordaa

bouwbreed Premium

Het actielijstje van Van der Noordaa

Ballast Nedam kampt met torenhoge verliezen op enkele grote projecten en problemen met de solvabiliteit en liquiditeit. Gisteren kwam daar een nieuwe winstwaarschuwing bij. Hoe nu verder? Het actielijstje van topman Erik van der Noordaa.

Beperk de schade

De bouwer houdt bij het project A15 Maasvlakte – Vaanplein rekening met 100 miljoen euro aan schade door oplopende kosten. Topman Erik van der Noordaa zei begin juli ervan overtuigd te zijn wel een deel van de kosten rond de A15 terug te kunnen krijgen. Ballast Nedam heeft echter nog meer problemen. Ook andere infraprojecten lopen stroef. Zo schreef de bouwer 14 miljoen euro af op het project A2 Maastricht. De onderneming leed over het eerste halfjaar een verlies van 51 miljoen euro. Nieuwe tegenvallers kan Ballast Nedam zich niet permitteren, vond Van der Noordaa. Overleven wordt “steeds ingewikkelder”, zei hij twee maanden geleden tegenover NRC Handelsblad. “Je kunt niet leven van bankleningen, aandelenuitgiftes en de verkoop van tafelzilver.”

Houd de banken te vriend

Het lot van Ballast Nedam ligt in de handen van de banken. Zij zullen bepalen hoe het verder gaat met het bouwbedrijf. Van der Noordaa heeft geluk dat banken grote bouwers niet zo snel laten vallen. Een faillissement lijkt ook bij Ballast Nedam niet waarschijnlijk, verwacht analist Edwin de Jong van SNS Securities. Aan de andere kant kunnen ze niet eindeloos de verliezen blijven financieren. Daarbij hebben de banken volgens De Jong wel zekerheden: de onroerendgoedposities van Ballast. Door de nieuwe situatie bij het bouwbedrijf krijgen de banken waarschijnlijk weer meer in de melk te brokkelen.

Voorlopig lijkt er nog geen acuut probleem met de geldschieters. De onderneming liet gisteren weten dat het ondanks de nieuwe tegenvallers aan het einde van het derde kwartaal “binnen de afspraken” kan blijven. Wat die afspraken inhouden, is onbekend. Onduidelijk is daarmee ook of Ballast Nedam erin slaagt in het vierde kwartaal binnen de bankconvenanten te blijven.

Het is hoe dan ook zaak om de financiers te vriend te houden. Dat doet Ballast Nedam dan ook. In de voorbije maanden zijn diverse maatregelen genomen om de solvabiliteit op te krikken. Ook werd in drie jaar tijd afscheid genomen van een kwart van het personeel.

Verkoop onderdelen

Een manier om snel aan geld te komen. Sinds zijn aantreden is Van der Noordaa druk bezig met het verkopen van onderdelen. Juli dit jaar werden de bedrijven CNG Net, LNG24 en CNG Net Realisatie en Onderhoud voor ongeveer 26,5 miljoen euro aan Bencis Capital Partners overgedragen. De verkoop leverde het concern naar eigen zeggen een boekwinst op van ruim 5 miljoen euro. Lang niet alle verkoopoperaties lopen gesmeerd. Zo probeert de bouwer al enige tijd van Rademakers Gieterij, TBS Soest en Recycling Maatschappij Feniks af te komen. Gesprekken met H2 Equity Partners liepen vorige maand echter op niets uit.

Leer van het verleden

“We zullen voortaan voorzichtiger omgaan met grote, complexe projecten”, zei Van der Noordaa deze zomer in een interview met deze krant. “Selectiever inschrijven vooral ook. Ik zou ook graag zien dat we meer middelgrote projecten gaan binnenhalen. Die kunnen zorgen voor een stevige orderstroom, om de capaciteit mee af te dekken.” De ambitie moet volgens de bestuursvoorzitter Weerd ook meer in lijn met “onze mogelijkheden en competenties” komen. “Het tenderproces moet kwalitatief beter en we moeten meer aandacht stoppen in financiering en projectmanagement. Uiteindelijk doel is natuurlijk om meer winstgevende projecten uit te voeren.”

Verbeter het operationeel resultaat

De hoogste prioriteit zou moeten liggen bij het op orde brengen van de operationele activiteiten, vindt analist Edwin de Jong. De kern van het bedrijf moet renderen. Niemand heeft interesse in een onderneming met een negatief operationeel resultaat. In de eerste zes maanden van het jaar zette de bouwer een operationeel verlies van 45 miljoen euro in de boeken. Geen goed resultaat. Sindsdien zette Van der Noordaa en de zijnen alle zeilen bij om weer boven de nul uit te komen. Er moeten weer orders binnengehaald worden. Voor een redelijke prijs. “Uiteindelijk moet de oplossing uit onze reguliere business komen”, zei Van der Noordaa laatst in een interview. “Dat is ook nodig om het vertrouwen te behouden.’’

Ook strukton zal afboeken

Strukton ondervindt net als Ballast Nedam problemen met het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. De Oranjewoud-dochter sleepte de opdracht van Rijkswaterstaat eind 2012 binnen, samen met Ballast Nedam, Strabag en geldschieter John Laing. Deze vier partijen vormen een zogenoemd Special Purpose Vehicle (SPV), dat verantwoordelijk is voor de financiële kant van het project en het contract met opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft afgesloten. De drie bouwers hebben een even groot belang (24 procent) in het SPV, John Laing is met 28 procent de dominante partij. Het SPV zet de opdracht door naar de bouwers, die de uitvoering voor hun rekening nemen. Ballast Nedam neemt ongeveer 40 procent van de uitvoering op zich, Strukton 26,6 procent en Strabag de rest. Het merendeel van de 253 miljoen euro aan verwachte kostenoverschrijding (circa 100 miljoen euro) zal dus bij Ballast Nedam terechtkomen.

Reageer op dit artikel