nieuws

Grootschalige woningbouw in Noord-Brabant

bouwbreed

Grootschalige woningbouw in Noord-Brabant

In Noord-Brabant moeten tot 2025 elk jaar 10.000 nieuwe woningen verrijzen. Dat blijkt uit de laatste prognose van de woningbehoefte die de provincie openbaar heeft gemaakt.

Bij de geplande woningbouwafspraken wordt hiermee rekening gehouden. De woningbouw moet zich concentreren op stedelijke gebieden, vermeldt de prognose. De provincie verwacht dat zij in 2050 ruim 1,2 miljoen woningen zal tellen. Hiervan moeten er nog 160.000 worden gerealiseerd. Het grootste deel van deze nieuwbouw moet verrijzen in de jaren tot 2025. Vanaf 2040 zal de nieuwbouw geleidelijk afnemen, verwacht de provincie.

De groei van de woningvoorraad ligt iets hoger dan de groei van het aantal huishoudens in deze provincie. De oorzaak hiervan is dat er in de berekeningen vanuit is gegaan dat het bestaande woningtekort van ruim 20.000 huizen in de komende jaren wordt weggewerkt.

In de prognose wordt er verder op gewezen dat in het bijzonder de woonwijken van na de Tweede Wereldoorlog niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Dit kan leiden tot een grotere bouwproductie. De prognose verschijnt eens in de drie jaar.

Bekijk de bevolkings- en woningbehoefteprognose van Noord-Brabant

Reageer op dit artikel