nieuws

Friesland geeft mkb vaste plek in inkoop

bouwbreed Premium

Friesland geeft mkb vaste plek in inkoop

Friese bedrijven krijgen speciale behandeling van de provincie Friesland in het aanbestedingsbeleid. De Friese gedeputeerde Staten is afgelopen maandag akkoord gegaan met nieuw aanbestedingsbeleid.

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen zorgt de provincie dat ten minste één Fries bedrijf mag meedingen. Voor dienstenopdrachten vanaf 30.000 euro en werken vanaf 50.000 euro tot de drempel voor Europees aanbesteden nodigt de provincie minstens drie en maximaal vijf bedrijven uit een offerte te maken. Op die manier hoopt de provincie het lokale mkb te steunen. Als vijf bedrijven worden uitgenodigd, moeten daarvan minstens twee bedrijven Friese wortels hebben. Daarnaast focust de provincie op 100 procent duurzaam inkopen en social return. Voor leveringen en diensten die de provincie regelmatig nodig heeft, maakt de provincie gebruik van shortlists, om de papieren rompslomp terug te dringen.

Het beleid sluit aan op het beleid in Friesland om het bedrijfsleven een impuls te geven. Afgelopen jaar maakte de provincie bekend 300 miljoen euro uit te trekken om de werkgelegenheid in de provincie te stimuleren, 22 miljoen euro daarvan is specifiek bestemd voor de bouw. Daarnaast is via het aanvalsplan Woningmarkt 60 miljoen euro gereserveerd. De renovatieregeling stelt geld ter beschikking aan particulieren woningeigenaren die vanaf half september hun bestaande koopwoning onder handen kunnen nemen.

Impuls

Daarnaast stelt de provincie de Participatieregeling (10 miljoen euro) en de Herbestemmingsregeling (1 miljoen euro) open. “Met deze beide regelingen geeft de provincie een impuls aan de bouw van huurprojecten ter grootte van bijna 50 miljoen euro, goed voor ruim vijfhonderd arbeidsplaatsen in de komende twee jaar”, hoopt de provincie. “De regelingen maken namelijk ook forse hoeveelheid private investeringen los.”

Reageer op dit artikel