nieuws

De Economische Straat: op weg naar een cultuuromslag

bouwbreed Premium

De Economische Straat: op weg naar een cultuuromslag

Tijdens het symposium “De Economische Straat” werd een beeld geschetst van een markt die al vijf jaar onder druk staat en die ook de komende jaren last blijft houden van krimpende infrabudgetten bij gemeenten. De inhaalslag komt later: voor de lange termijn (tot 2040) zullen onvermijdelijk tientallen miljarden nodig zijn voor de gemeentelijke infra.

Tijdens
het symposium, dat op 9 oktober plaatsvond tijdens de Dag van de Openbare
Ruimte in Houten, gaven de sprekers antwoord op de vraag: hoe kunnen we in deze
keten zorgen dat we in tijden van schaarste en bezuinigingen waardevol werk
leveren?
 
Het moet anders!
Hoewel traditionele aanbestedingsvormen en werkwijzen nog sterk de overhand
hebben, groeit bij gemeenten en opdrachtnemers het besef dat het anders moet.
Het grootste probleem blijft dat alle disciplines in hokjes denken: ontwerp,
bestek, voorbereiding, uitvoering, beheer, allemaal hebben ze hun eigen manier
van werken en dat geeft faalkosten en overlast. Daarom moeten de kennis en
kunde van de uitvoering aan het begin van het proces ingebracht worden.

Bovendien:
gemeenten beperken zich steeds vaker tot regievoering en raken kennis en kunde
kwijt. Opdrachtnemers kunnen die kennis aanbieden.

 

Onderling
vertrouwen essentieel

De
rolverdeling zal dus veranderen en daarbij is onderling vertrouwen essentieel.
Kwaliteitsborging (certificaat voor vakmanschap, kwaliteit en veiligheid)
blijft een goed instrument, maar opdrachtgevers moeten kwaliteit meer
afdwingen. Dat kan met EMVI, alleen mag deze vorm van aanbesteding
transparanter en met criteria die meer uniform zijn.

Daarnaast
kan op mens, materiaal en middelen bespaard worden door meerdere projecten
integraal op te zetten of door te werken met een digitale en fysieke infrabank.

 
Maatschappelijke betekenis
De Economische Straat heeft ook maatschappelijke betekenis. Bestrating is, als
onderdeel van de openbare ruimte, een visitekaartje van de stad en een eerste
voorwaarde die mensen aan de stad bindt, zeker hoger opgeleiden.

Jos
Penninx (voorzitter Stadswerk en burgemeester van Voorst) pleit dan ook voor
een herwaardering van de openbare ruimte. Zeker omdat bezuinigen leidt tot
werkloosheid, waardoor “we mensen moeten inhuren om  werklozen aan
werk te helpen dat er niet is”.

 

Sociaal
rendement

De
branche creëert juist waarde door langdurig werklozen en mensen met een beperking
in het arbeidsproces in te passen. Ondernemers leveren nu al een enorm sociaal
rendement door deze mensen in te zetten op eenvoudige taken en kunnen eigen
mensen hiermee vrijmaken voor ander (winstgevend) werk. De Economische Straat
is ook een sociale straat.

Meer
info:
www.seb.nl.

 

Wat
is de SEB?

De organisatie van het symposium was in handen van de SEB, de Stichting
Erkenning voor het Bestratingsbedrijf
De SEB is in 1993 door de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland
(OBN) opgericht voor de uitvoering van de Erkenningsregeling voor het
Bestratingsbedrijf.

Reageer op dit artikel