nieuws

Commissie: Sociale huur meer aan markt overlaten

bouwbreed

Commissie: Sociale huur meer aan markt overlaten

Sociale huurwoningen moeten niet alleen door corporaties maar ook door marktpartijen gebouwd en beheerd kunnen worden. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, die vanmiddag haar eindrapport presenteerde, pleit voor proeftuinen om sociale huurwoningen neer te zetten buiten corporaties om.

Dat is een van de opvallende aanbevelingen die de commissie doet. Ook bestaande corporaties moet het mogelijk worden gemaakt sociale huur buiten het stelsel aan te bieden.

Daartoe moeten ze uit het corporatiebestel kunnen stappen. Het huidige volkshuisvestingsstelsel is volgens commissievoorzitter Roland van Vliet “niet heilig”.

De commissie denkt aan huurdercoöperaties, vormen van aandeelhouderschap en private medefinanciering. Ook particulier opdrachtgeverschap moet voor woningen onder de 700 euro meer ruimte krijgen.

Lichtend voorbeeld is onder meer Duitsland. De sociale huursector bestaat in dat land uit een grote verscheidenheid aan verhuurders. Het aandeel van de coöperatieve en private woningbedrijven is aanzienlijk en ook zijn er kostenefficiënte buitenlandse investeringsfondsen actief. Ook in Engeland en in Finland zijn de aanbieders van sociale huurwoningen diverser.

Dat corporaties meer als marktpartijen moeten opereren, blijkt ook uit de aanbeveling dat corporaties failliet moeten kunnen gaan. Dat is nodig om de moral hazardte beteugelen. Banken en projectontwikkelaar moeten niet zonder risico’s kunnen samenwerken. De commissie constateert dat banken het “omgekeerde” van kritisch zijn geweest bij de volkshuisvestingssector. Leningen aan corporaties moeten daarom niet meer voor de volle 100 procent geborgd worden.

Opheffen

De commissie heeft zich ook afgevraagd of het bestaande stelsel moet worden opgeheven. Volledige afschaffing van het huidige corporatiestelsel vindt zij echter een brug te ver. Het is juridisch mogelijk, maar op korte termijn niet realistisch.

De meeste aanbevelingen concentreren zich dan ook rond het verbeteren van het bestaande corporatiemodel. Met vier G’s moet het stelsel steviger geaard zijn: Grenzen stellen, Governance verbeteren, het Geld beteugelen en Gedrag veranderen. Corporaties mogen geen nevenactiviteiten meer hebben; er moet een onafhankelijke, financiële toezichthouder met stevige bevoegdheden komen.

Lees het interview met Roland van Vliet, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties

Lees het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties

Reageer op dit artikel