nieuws

Blok gaat door met 
Nationale Milieudatabase

bouwbreed Premium

Blok gaat door met 
Nationale Milieudatabase

Minister Blok gaat door met de rekenregels voor duurzaam bouwen. De huidige systematiek biedt kansen, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen.

De PvdA had schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een NOS-uitzending over het boek Duurzaamheidsoorlog. Uit dit boek blijkt onder meer dat de regels voor duurzaam materiaalgebruik zijn gebaseerd op oude milieudoelstellingen. Kleine toeleveranciers klagen over hoge kosten, haken af en geven aan dat innovatieve producten daardoor niet gevonden worden in systemen zoals Breeam en GPR.

Minister Blok deelt de in het boek geschetste problematiek niet. Hij stelt dat de rekenregels een gelijk speelveld bieden. “De huidige systematiek, waarbij de markt verantwoordelijk is voor aanleveren van milieudata, biedt juist kansen voor innovatieve technieken en producten”, schrijft hij in zijn reactie.

Blok benadrukt dat de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), als beheerder van de spelregels voor milieuvriendelijk bouwen, werkt aan een update van de regels, waardoor de kosten voor de vereiste milieu-informatie mogelijk dalen. Wat precies verandert, wordt binnenkort bekendgemaakt.

De Nationale Milieudatabase speelt een belangrijke rol in het huidige systeem. De database herbergt milieugegevens van bouwproducten en -materialen. Vooral de houtsector vertrouwt de door producenten aangeleverde informatie niet, omdat de brongegevens niet openbaar zijn. Bovendien zouden de opstellers van die levenscyclusanalyses (lca’s) een te kwetsbare positie hebben ten opzichte van de producent, die het liefst mooie milieucijfers wil.

Waarde

Over de Nationale Milieudatabase is de minister volstrekt helder: “De waarde van deze landelijke database is dat eenieder gelijke en gevalideerde milieu-informatie van bouwproducten gebruikt waardoor greenwashing zo veel als mogelijk wordt voorkomen. Hoewel de totstandkoming van de Nationale Milieudatabase met de nodige hick-ups gepaard is gegaan, geeft de sector aan te hechten aan het voortbestaan van de Nationale Milieudatabase.”

Blok schrijft dat hij niet kan garanderen dat bouwmaterialen die duurzaam worden genoemd, ook duurzaam zijn: “Het is vooral van groot belang dat de duurzaamheid- of milieuprestatie van materialen en producten op een uniforme wijze wordt vastgesteld om voorts op basis van die gelijkwaardige productinformatie een keuze te kunnen maken. De kwaliteitsborging van de bepalingsmethode en milieudata is in handen van SBK.”

Beluister hier de NOS-uitzending over het boek Duurzaamheidsoorlog 

Reageer op dit artikel