nieuws

Betalingsgedrag blijft probleem voor mkb-bedrijf

bouwbreed

Betalingsgedrag blijft probleem voor mkb-bedrijf

Het probleem van late betalingen door opdrachtgevers en hoofdaannemers aan gespecialiseerde aannemers is nog lang niet opgelost. Misbruik van economische machtspositie komt nog steeds voor.

Het leek allemaal zo mooi, een wet die bepaalt dat opdrachtnemers binnen dertig dagen betaald moeten worden. Voor overheden gaat daarna een renteteller lopen, in het onderlinge zakelijke verkeer mogen partijen een andere termijn afspreken waar dan wederzijds overeenstemming over moet zijn. In de praktijk is het echter meestal een kwestie van ‘overeenstemming met het mes op de keel’.

“Misbruik van economische machtspositie is een zaak waar de Autoriteit Consument en Markt achteraan kan gaan. Het probleem is echter dat niemand slechte betalers bij naam en toenaam wil noemen uit angst geen opdrachten meer te krijgen. Daar kan de ACM dus niets mee”, weet AFNL-directeur Wim van der Maas.

Een eenvoudig te realiseren oplossing zou al kunnen zijn als minister Henk Kamp van Economische Zaken zich er hard voor zou maken dat overheidsopdrachtgevers contractueel vastleggen dat hoofdaannemers hun onderaannemers direct moeten betalen als zij zelf betaald zijn. “Dat verkort de betalingstermijn van nu soms negentig dagen of langer in ieder geval al aanzienlijk”, aldus Van der Maas.

Daarnaast mag wat hem betreft Kamp in zijn contacten met andere overheden en opdrachtgevende bedrijven er continu op wijzen dat zij op tijd moeten betalen. Dat kost Kamp niets, maar kan het mkb helpen. “Het scheelt een hoop leed en financiële ellende voor mkb’ers”, vindt hij.

Reageer op dit artikel