nieuws

Bouw mogelijk aan rand trapdijk

bouwbreed

Slimme werkmethoden in Rotterdam zorgen voor zo’n 2,75 miljoen euro aan kostenbesparing “Zolang het waterkerend element te herkennen is, heeft het Waterschap Hollandse Delta geen probleem met een geïntegreerd dijkprofiel”, zegt projectleider Hans van der Aar (Ingenieursbureau gemeente Rotterdam). In de kern- en beschermingszone mogen volgens de keur van het waterschap alleen met vergunning bouwwerken, […]

Slimme werkmethoden in Rotterdam zorgen voor zo’n 2,75 miljoen euro aan kostenbesparing

“Zolang het waterkerend element te herkennen is, heeft het Waterschap Hollandse Delta geen probleem met een geïntegreerd dijkprofiel”, zegt projectleider Hans van der Aar (Ingenieursbureau gemeente Rotterdam). In de kern- en beschermingszone mogen volgens de keur van het waterschap alleen met vergunning bouwwerken, aanplantingen of obstakels worden aangebracht, omdat werkzaamheden stabiliteit en veiligheid kunnen beïnvloeden.

Een trapdijk is in principe ook bruikbaar voor reparatie van waterkeringen. Verouderde dijken die kwelwater lekken, kunnen bij zeespiegelstijging ook problemen opleveren als zoutindringing en een zakkend maaiveld. Damwandschermen of wandconstructies in een trapdijk verhelpen die problemen en dragen bij aan voldoende stabiliteit om de traptreden te bebouwen. Voor gemeenten interessant omdat de hoeveelheid uitgeefbare grond toeneemt.

Van een getrapt profiel zal in Nieuw Zuid – Parkstad weinig te zien zijn, want de trapdijk is in het nieuwe zuidelijke stadsdeel onderdeel van een reeks slimme oplossingen. Bijna het hele plangebied wordt feitelijk één grote trede van de trapdijk. Met afgegraven grond van pakweg vijftien bouwlocaties in de stad is de complete strook langs de Laan op Zuid tot maximaal 5,40 meter +NAP opgehoogd. Dat is de kruinhoogte van de primaire waterkering die er parallel aan loopt. De parkeergarage die is voorzien tegen de waterkering begint eenlaags, maar verdubbelt richting het dijklichaam in hoogte. De tweelaagse eindwand draagt op die manier bij aan de stab iliteit van de dijk, die bovendien breder wordt.

De slimme werkmethoden in Parkstad zorgen voor zo’n 2,75 miljoen euro aan kostenbesparing. Zonder dat was bouwrijp maken en ontwikkelen van het – inmiddels gesaneerde – gebied door de crisis stilgevallen. Behalve de trapdijk zorgt ook het hergebruik van grond en zand uit onder meer de nieuwe Kruispleingarage bij Centraal Station voor kostenreductie. De gemeente kwam zo goedkoop aan grond en zand en hoefde er geen verwerkingskosten voor te betalen – met veel minder vervoerskilometers, CO 2 -uitstoot en overlast voor de stad. Vrijgekomen betonpuin bij sanering van een spoorwegemplacement dat voor de aanleg van Parkstad moest wijken is ter plekke gebroken en hergebruikt als fundering voor de heraanleg van de Laan op Zuid. “Door onze ideeën en de benodigde werkzaamheden doorlopend goed af te stemmen met het waterschap zijn dure tijdelijke waterkeringvervangende constructies niet nodig, omdat we ku nnen faseren”, zegt Van der Aar. “Zo borgen we de veiligheid terwijl we tegelijkertijd de kosten beperken.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels