nieuws

Verzuim onder bouwvakkers stijgt voor vijfdejaar op rij

bouwbreed

Verzuim onder bouwvakkers stijgt voor vijfdejaar op rij

Het ziekteverzuim onder bouwvakkers is vorig jaar met 0,2 procentpunt toegenomen tot 6,1 procent. Al sinds 2009 stijgt het verzuim op de Nederlandse bouwplaatsen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Arbouw. Het verzuim in de totale bouw – bouwplaatspersoneel en uitvoerend, technische en administratief personeel tezamen – bedroeg vorig jaar 5 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in het jaar ervoor.

Een verklaring voor de toename geeft het EIB-rapport niet. Opvallend is de stijging wel. Vaak nemen verzuimcijfers in tijden van crisis juist af; werknemers melden zich minder snel ziek uit angst hun baan te verliezen. Voor de bouw geldt bovendien dat er afgelopen jaren veel maatregelen zijn getroffen om de fysieke belasting op de bouwplaats te verminderen.

Metselaars en ijzervlechters

Van alle beroepsgroepen in de bouw ligt het verzuim onder metselaars en ijzervlechters, met respectievelijk 8,1 procent en 7,8 procent, het hoogst. Veel lager – en ver onder het gemiddelde – ligt het verzuim bij kaderpersoneel (1,5 procent), werkvoorbereiders (1,8 procent) en calculators (1,9 procent).

Meest voorkomende oorzaak van een ziekmelding is nog altijd de griep. Het virus zorgde vorig jaar voor bijna eenderde van alle ziektedagen. Klachten aan armen en benen zorgden voor bijna 11 procent van de ziekmeldingen; rugklachten voor 5,7 procent. Psychische klachten leiden veel minder vaak tot verzuim. Ongeveer 1,5 procent van alle ziekmeldingen in de bouw kwam vorig jaar voort uit geestelijke nood.

Frequentie

Net als het ziekteverzuim steeg ook de meldingsfrequentie, oftewel het aantal ziektegevallen per jaar. Vorig jaar lag die op 0,47. Dat is hoger dan in 2012 toen de meldingsfrequentie nog 0,42 bedroeg. Volgens het EIB ligt de meldingsfrequentie ondanks de stijging nog altijd historisch gezien laag.

Reageer op dit artikel