nieuws

Veel ervaren managers weg bij corporaties

bouwbreed Premium

Veel ervaren managers weg bij corporaties

Corporaties kampen met een leegloop door het vertrek van ervaren projectmanagers. De planning en uitvoering van projecten voor bouw en renovatie komen daardoor onder druk te staan.

Oorzaak van de onrust bij de zestigplussers is de opstelling van de werkgevers in de cao-onderhandelingen. Gehamerd wordt op de ingrijpende veranderingen in de corporatiewereld, waardoor fors moet worden bezuinigd. De verhuurdersheffing zal komende jaren oplopen tot 1,7 miljard euro per jaar. De pensioenregeling wordt veel te luxe genoemd en de salarissen te hoog.

Bij de Achterhoekse corporatie ProWonen, eigenaar van achtduizend woningen, garages en bedrijfsruimten, vertrekken per 1 december vier van de zeven projectmanagers. De leegloop raakt ook andere afdelingen. De grootste grief is de per 1 januari aangekondigde korting op de VPL-aanspraken die de uitkeringen van VUT en prepensioen regelen. Werkgevers willen begin volgend jaar 40 procent korten om daarna in twee jaarlijkse stappen van 20 procent de regeling geheel te laten verdwijnen. Zestigplussers kunnen daardoor financieel gezien beter voor 1 oktober de papieren in orde hebben om vervroegd uit te treden dan verder te werken.

Belangenbehartiger Edith Werger van vakbond De Unie constateert dat in heel het land bij de corporaties onrust heerst en veel ouderen besluiten hun werkgever vaarwel te zeggen. De standpunten van de werkgevers en vakbonden (die 2,5 procent loonsverhoging eisen) staan mijlenver uiteen. Op 24 oktober ontmoeten de partijen elkaar weer. “Dat wat moet gebeuren aan de VPL-regeling is duidelijk. Maar we willen beslist niet zo ver gaan als de werkgevers. Als je mij persoonlijk vraagt wat ouderen het beste kunnen doen, zeg ik: kun je er dit jaar nog uit, doe het dan.”

Nabestaandenpensioen

De achterblijvers raken per 1 januari niet alleen een belangrijk deel van hun uitkeringsrechten kwijt maar worden ook gekort op hun nabestaandenpensioen. Vanwege de vele tweeverdieners willen de werkgevers het nabestaandenpensioen voortaan op basis van risico vormgeven, in plaats van op opbouwbasis. Daardoor wordt geen spaarpot meer opgebouwd die aangewend kan worden om eventueel eerder uit te treden.

Jeroen Fileman van pensioenfonds SPW heeft begrip dat veel ouderen vanwege de op handen zijnde cao-kortingen vroeger uittreden dan ze eigenlijk van plan waren. “Een hoop mensen zijn onrustig en kiezen voor vertrek. Dat beeld zie je in heel het land. Ik kan alleen adviseren over de huidige en mogelijk nieuwe situatie. Als pensioenfonds zijn wij geen partij.”

Reageer op dit artikel