nieuws

Scan peilt noodzaak epc-maatregelen

bouwbreed Premium

DPA Cauberg-Huygen zegt met een ‘quick scan’ inzichtelijk te kunnen maken welke extra maatregelen nodig zijn om een bouwplan te laten voldoen aan een epc van 0,4.

De regels, zoals die vanaf 1 januari volgend jaar gelden, scherpen de energieprestatie voor vrijwel alle gebruiksfuncties aan. De verbetering van 0,6 naar 0,4 heeft vooral invloed op de nieuwbouw van appartementen- en woonzorgcomplexen en studentenhuisvesting. Voor gebruiksgebouwen pakt die invloed het sterkst uit voor hotels, winkels, ziekenhuizen en scholen. De aanscherping zal vooral z’n weerslag hebben op de installaties, verwacht Peter-Paul Smoor, adviseur duurzaamheid en energie bij DPA Cauberg-Huygen. Nog meer isolatie sorteert volgens hem steeds minder effect. “De nadruk komt steeds meer op de installaties te liggen die daardoor steeds meer invloed krijgen op de epc.” De voorgeschreven Rc-waarde van 6 is volgens hem wel makkelijker te halen met de huidige isolatiematerialen.

Kennis

Efficiënte maatregelen hangen nauw samen met het type gebouw en het gebruik ervan. Aangeven welke maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe epc te komen vergen enige kennis van zaken. “Bij grondgebonden woningen kun je al vrij snel de gevolgen inschatten van bijvoorbeeld tien zonnepanelen op het dak”, zegt Smoor. “Dat wordt al anders bij appartementencomplexen omdat daar onder meer de exploitatie om de hoek komt kijken. Bij winkels speelt de scheiding tussen casco en afbouw een rol en de maatregelen die daarmee samenhangen.”

De ‘quick scan’ omvat alle functies van een gebouw. Deels gaat het om het inventariseren van technische maatregelen; deels om organisatorische maatregelen voor onder meer het gebruik en het beheer van een warmte/koude-opslag. “En in de utiliteit is het inmiddels al zo dat het behalen van de epc eigenlijk al niet meer kan zonder bodemenergie”, zegt Smoor. Een lagere epc betekent volgens hem niet dat de energiekosten voor de gebruiker dalen. In het onderzoek worden de werkelijke energielasten van de gebruiker inzichtelijk gemaakt en afgezet tegen de extra investeringen.

Reageer op dit artikel