nieuws

Opdrachtgever ook verantwoordelijk voor uitbuiting

bouwbreed Premium

Opdrachtgever ook verantwoordelijk voor uitbuiting

Opdrachtgevers zijn medeverantwoordelijk voor de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes naar aanleiding van een advies van regeldrukwaakhond Actal. Schijnzelfstandigheid wordt alom als een reëel maatschappelijk probleem gezien, meent Wiebes. Zowel de Tweede Kamer als maatschappelijke organisaties roepen het kabinet vaak op maatregelen te nemen.

Ontduiking van de Wet minimumloon, het ontwijken en daarmee onder druk zetten van cao-afspraken en ontslag van werknemers die via de zijdeur als zelfstandige worden binnengehaald, zijn de bekende voorbeelden. Wiebes begrijpt dan ook weinig van de opmerking van Actal dat uit onderzoek blijkt dat het probleem niet te kwantificeren is en dus niet bestaat. Actal vindt dan ook de medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers onterecht.

Wiebes trekt zich op dat punt niets aan van Actal. In zijn visie is de medeverantwoordelijkheid en dus de ketenaansprakelijkheid onontbeerlijk. Bovendien dient de invoering ervan meer doelen. “Naar het oordeel van het kabinet dienen opdrachtgevers die mede verantwoordelijk zijn voor het inrichten van de arbeidsrelatie, ten principale ook aangesproken te kunnen worden op deze verantwoordelijkheid. De huidige situatie waarbij uitsluitend de zelfstandige de gevolgen draagt van correcties achteraf, is naar de mening van het kabinet onrechtvaardig”, aldus Wiebes.

Hoe ver de ketenaansprakelijkheid zal worden gevoerd, is nog onduidelijk. Momenteel wordt politiek nog druk onderhandeld over de vraag of het pleidooi van Bouwend Nederland om de aansprakelijkheid te beperken tot de eerste onderaannemer, gehonoreerd wordt.

De PvdA is samen met de vakbeweging en overigens ook de Aannemersfederatie voorstander van aansprakelijkheid van opdrachtgever tot en met de laatste onderaannemer. De VVD zit meer op de lijn van Bouwend Nederland.

Reageer op dit artikel