nieuws

‘Omgevingskwaliteit niet goed verankerd in wet’

bouwbreed

Gemeenten moeten zorgen voor samenhang en de belevingswaarden voor buurten, dorpen, steden en landschappen. Die verplichting moet beter vastgelegd worden in de Omgevingswet.

De tekst zoals die nu is geformuleerd, is te vrijblijvend. Dat stelt Mooiwaarts, een initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de koepelorganisatie voor welstandscommissies. Mooiwaarts verenigt honderden deskundigen uit de ruimtelijke ordening.

In een brief aan de Tweede Kamer pleit de belangenorganisatie voor een verplichte visie van gemeenten op kwaliteit. Bovendien moeten gesprekken over kwaliteit bij de vergunningsaanvragen niet vrijblijvend zijn. Mooiwaarts wijst op het economisch belang van ruimtelijke kwaliteit. De waarde van bouwwerken is namelijk afhankelijk van zowel de kwaliteit van het gebouw als de kwaliteit van de omgeving.

In de Omgevingswet worden plannen en vergunningen zoveel mogelijk vereenvoudigd en procedures versneld.

Reageer op dit artikel