nieuws

Meepraten over bouwsparen

bouwbreed

Meepraten over bouwsparen

Vanaf het moment dat politiek besloten is de zogenoemde ‘loan to value’ voor hypotheken te verlagen, is de discussie weer op gang gekomen over vormen van bouwsparen. De Tweede Kamer houdt er een rondetafelgesprek over waar ook de bouw zijn woordje mag doen. Belangrijkste punt: ophouden jaarlijks allerhande zaken over de woningmarkt ter discussie te stellen.

Bouwsparen kan een manier zijn om een stabiele financieringsstroom aan de woningmarkt toe te voegen, stelt Bouwend Nederland. Op zich ziet de Aannemersfederatie dat ook, maar er zitten minder aantrekkelijke kanten en zelfs knelpunten aan de systemen zoals die in andere landen zijn vormgegeven. “Voor- en nadelen overziend is een bouwspaarfonds alleen geen geschikt middel om tot verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt te komen”, houdt voorzitter Henk Klein Poelhuis de Kamerleden voor. Het belangrijkste nadeel is dat het jaren duurt voordat een bouwspaarfonds voldoende body heeft om deelnemers laagrentende leningen te kunnen geven. En dat is juist de essentie van een dergelijk fonds.

Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig, vindt de Aannemersfederatie. Te denken valt aan een inlegpremie als fiscale aftrekpost of het gebruik van pensioenvermogen als garantiekapitaal ter dekking van een deel van de financieringslasten. “Voor de Aannemersfederatie staat vast dat de woningmarkt kan worden gestimuleerd door sparen voor een eigen woning fiscaal te stimuleren”, aldus Klein Poelhuis.

Bouwend Nederland is wat dit betreft wat positiever. Die ziet vooral meerwaarde voor verbouwingen, renovatie, verduurzaming en zorgaanpassingen aan woningen. Het gaat om zaken die vroeger veelal werden gefinancierd met tweede hypotheken maar nu steeds lastiger af te sluiten zijn. De gemiddelde leeftijd van woningen neemt toe, waardoor aanpassingen aan de eisen van deze tijd noodzakelijk worden. Tot 2040 moeten nog 800.000 woningen worden aangepast aan de zorgbehoefte van de bewoners. “Zowel de consument als hypotheekverstrekker kan dan baat hebben bij een bouwspaarproduct waarmee gespaard kan worden om de top van de hypotheek af te lossen”, houdt Martijn Verwoerd van Bouwend Nederland de Kamerleden voor.

Net als de Aannemersfederatie ziet Bouwend Nederland wel de noodzaak van aanvullend beleid. Stabiel beleid is dan ondersteuning, maar zaken als een subsidie op ingelegde premies en vrijstelling van het vermogen in box 3 zijn meer dan welkom.

Reageer op dit artikel