nieuws

Kamp wijst gebied 
aan voor drie windparken op zee

bouwbreed

Kamp wijst gebied 
aan voor drie windparken op zee

Voor de kust komen drie in plaats van vijf gebieden waar windparken ontwikkeld mogen worden. Bestaande vergunningen worden ingetrokken, heeft het kabinet besloten.

Sneller en vooral goedkoper, dat is de reden voor minister Kamp (economische zaken) om te kiezen voor minder locaties verder uit de kust. Bovendien verandert hij de procedure waardoor gegadigden voor een belangrijk deel van rompslomp zijn verlost.

De overheid regelt in de nieuwe plannen alle voorwaarden om de windparken aan te kunnen leggen. De overheid bepaalt de plaats waar ze komen te staan, de vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Subsidies blijven mogelijk, maar op deze manier wil Kamp met minder overheidsgeld dezelfde capaciteit laten neerzetten. Het bedrijf dat een windpark het beste en goedkoopste kan bouwen, krijgt tegelijkertijd de subsidie én de vergunning om te bouwen. De aansluiting vanaf het offshore park naar het net op het land, neemt Tennet nu op zich. Dat levert volgens Kamp de komende jaren een kostenbesparing van 3 miljard op.

De negen al verleende vergunningen worden door de minister ingetrokken omdat de windparken dan te duur worden. Met de betrokken bedrijven wordt binnenkort gesproken over de reële kosten die zijn gemaakt en een vergoeding daarvoor.

Reageer op dit artikel