nieuws

Huurder werkt mee aan strobouw

bouwbreed

Huurder werkt mee aan strobouw

Toekomstige bewoners werken in Lent samen met bouwbedrijf Vastbouw aan het grootste strobouwproject van Nederland. Maar meer nog dan de materiaalkeuze, springen de onderliggende samenwerkingsverbanden in het oog.

Een corporatie die huurders de ruimte geeft om hun eigen woonblok te ontwerpen, huurders die dit blok zelf isoleren met stro en afwerken met leem, en een woningbouwvereniging die gratis contracten aanbiedt om de samenwerking tussen deze particulieren en het bouwbedrijf te regelen op de bouwplaats. Wie zoekt naar interessante nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw, komt in het traject rond het appartementencomplex van Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Nijmegen (Iewan) een keur aan spannende voorbeelden tegen.

De toekomstige bewoners zijn geen kopers, maar huurders. Toch werken ze met man en macht mee op de bouwplaats van hun appartementencomplex: een woonblok voor 24 huishoudens, dat ze van eigenaar corporatie Talis naar eigen inzicht mochten vormgeven. Het zijn dan ook geen gewone huurders, maar de initiatiefnemers van het project: een groep mensen die willen samenleven in een ecologisch gebouw en omgeving, die zich verenigden in leefgemeenschap Iewan, en die bouwpartijen zochten bij hun droom. Talis gaf hen de ruimte om een eigen ontwerp te maken. Daarbij golden een aantal voorwaarden: het project moest worden gerealiseerd binnen het normale financiële kader van Talis en de corporatie wilde in technisch opzicht geen enkel risico lopen. Een belangrijke succesfactor in het project is dat onderhouds- en beheerkosten aanmerkelijk lager zijn dan normaal. Dat is te danken aan het zelfbeheer van Iewan en de consequente keuze in het ontwerp voor onderhoudsarme materialen. Deze besparingen zijn ingezet om hogere stichtingskosten op te vangen.

De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hielpen met subsidies. Aangezien de subsidietoekenning van de provincie trager verliep dan wenselijk, heeft Vastbouw enige tijd voor hun subsidie garant gestaan, om alvast met de bouw te kunnen starten.

Woningbouwvereniging Gelderland speelt eveneens een cruciale rol in het zelfbouwaspect van het bouwproces, omdat zij onder andere hielp bij het opstellen van de contracten en het regelen van de afspraken en verzekeringen die nodig zijn om particulieren mee te laten lopen op een bouwplaats. Verantwoordelijke Bernard Smits: “Wij ondersteunen al dertig jaar woongemeenschappen bij bouwprojecten, en hebben langzamerhand een hele stapel voorbeeldcontracten op dit gebied – en een berg ervaring.” Op de vraag of hij zijn diensten ook ter beschikking stelt aan andere partijen dan woongroepen, bijvoorbeeld aan aannemers die bewoners een rol willen geven in het bouwproces, antwoordt Smits: “Ja. Mits het doel sociaal is. Dan helpen we ze . Maar als het gaat om goedkope arbeidskrachten, dan nemen ze maar een jurist.”

Lees verder: ‘Ecologie komt hier voor esthetiek’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels