nieuws

Gemeenten komen miljarden tekort

bouwbreed Premium

Gemeenten komen miljarden tekort

Uit het Gemeentefonds krijgen gemeenten tussen 1,5 en 2 miljard euro minder. Door de decentralisatie krijgen ze taken erbij maar minder budget. Geen wonder dat bij veel gemeenten de schulden oplopen.

Het kabinetsbeleid gaat gemeenten niet in de koude kleren zitten. De gemeentelijke financiële ruimte daalt met 1,2 miljard in 2015 naar 1,8 miljard in 2018, becijfert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Uit de doorrekening blijkt dat de gemeenten ook niet hoeven rekenen op meer geld als de economie weer aantrekt.

Het Gemeentefonds wordt anderhalf keer zo groot als nu, meldt Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG. Voor nieuwe taken wordt bijna 8 miljard bijgeplust door het Rijk. Dat is echter 20 procent minder dan het Rijk zelf aan die taken in zorg, werk en jeugd uitgaf.

Randvoorwaarden

“De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen door het Rijk”, zegt Kriens. “Als blijkt dat de (financiële) randvoorwaarden onvoldoende zijn om onze inwoners passend te kunnen ondersteunen, blijven wij het Rijk aanspreken op zijn stelselverantwoordelijkheid.”

Tegelijkertijd ziet de VNG dat de schulden van gemeenten oplopen. Een kleine vijftig hebben nu nog een overschot; Giessenland is de absolute kampioen met een overschot van bijna 5000 euro per inwoner. Daar staat tegenover dat de laatste drie jaar het overschot met 649 euro per inwoner is teruggelopen. De slechtste gemeente is Maasdonk waar het tekort 5687 euro per inwoner bedraagt. Daarvan is de helft in de laatste drie jaar opgebouwd.

Deskundigen vrezen dat de tekorten bij toch al zwakke gemeenten nog verder oplopen, als zij tenminste hun investeringen nog enigszins op peil willen houden. Nu al is zichtbaar dat veel gemeentebegrotingen bol staan van de bezuinigingen, juist op een ‘gemakkelijke’ post als onderhoud aan onder meer infrastructuur.

Bouwen

Daartegenover blijkt uit cijfers van het Kadaster dat gemeenten nog volop vastgoed neerzetten. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur komt naar voren dat een optimistische kijk van bestuurders hieraan ten grondslag ligt. Zij willen vaak moderner gebouwen en verwachten leegkomende panden te kunnen slijten. Dat valt echter tegen.

Een andere reden om toch te bouwen geldt vooral voor de grote steden in de Randstad. Ook daar is nog steeds een trek naartoe, waardoor behoefte blijft aan bijvoorbeeld extra scholen. Dat geldt onder meer voor Den Haag, Leiden en Delft, weet de provincie Zuid-Holland.

Met name die laatste gemeente wordt momenteel ook nog geplaagd door de bouw van de treintunnel en het sta­tion. De gedachte was dat op de vrijkomende ruimte waar nu de trein nog boven de grond rijdt, woningen ontwikkeld zouden kunnen worden. De crisis heeft dat echter verhinderd.

Reageer op dit artikel