nieuws

Concept ‘Varende Warmte’ wordt verder uitgewerkt

bouwbreed

Concept ‘Varende Warmte’ wordt verder uitgewerkt
De Stentor / AIC/Mobilis

Geschikte materialen, een bijpassende warmtewisselaar en een werkend schaalmodel moeten aantonen dat restwarmte efficiënt van A naar B kan worden vervoerd voor hergebruik. Een consortium onder leiding van DWA verwacht dat over ruim een jaar te kunnen tonen.

Het project is een vervolg op het concept ‘Varende Warmte’ van DWA, ECN, Bronswerk Heat Transfer, HVC, VSH en Stemat. Hierin wordt restwarmte van de industrie met speciale binnenvaartschepen naar de bewoonde wereld gebracht om daar bijvoorbeeld woonwijken te verwarmen. In de schepen staan tanks met materialen die onder invloed van temperatuurwisselingen van fase veranderen. Het Duitse LaTherm vervoerde eerder warmte in containers met een Phase Change Material (PCM).

Het Duitse warmtebedrijf is niet erg actief meer sinds het werd overgenomen door landgenoot KTG Agrar. En dus, zegt Egbert Klop van DWA, kent ‘Varende Warmte’ voor opslag en gebruik van thermische energie zijn gelijke niet.

Het concept is een opgeschaalde variant van het Duitse initiatief. “Schaalvergroting is ook een voorwaarde om het project te laten slagen”, zegt Klop. “LaTherm vervoert met één rit in een twintigvoets container ongeveer 10 gigajoule aan warmte met één chauffeur. Wij hopen het honderdvoudige te kunnen vervoeren in een schip met twee bemanningsleden. Schaalvergroting maakt het project economisch haalbaarder.”

Bewezen

Uiteenlopende praktijkprojecten tonen aan dat vervoer van warmte technisch mogelijk is.

Klop en zijn consortiumgenoten hopen in hun project van de ervaringen uit die projecten te kunnen profiteren. In het lopende project draait het om onder meer het opslaan van warmte met een temperatuur van 80 tot 90 graden Celsius. “In de eerste fasen zullen de meest geschikte warmte-opslagmaterialen worden geselecteerd en getest”, zegt Klop. “Vervolgens maken ECN, Bronswerk en DWA het ontwerp en werken we de optimale inpassing in het schip uit. Parallel voeren we een verdiepend onderzoek uit naar de toepassingsmogelijkheden van varende warmte. Hiermee komen potentiële (pilot)projecten ook goed in beeld.”

Het project moet in het komende jaar in elk geval een ontwerp opleveren en een schaalmodel om de werking ervan te kunnen aantonen. In een volgende fase komt de realisatie van een proefproject aan de orde. Het consortium hoopt de techniek te kunnen toepassen in samenwerking met “een havenbedrijf”.

Het project wordt uitgevoerd met topsector energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Reageer op dit artikel