nieuws

Bouwend Nederland maakt gehakt van kwaliteitswet

bouwbreed

Bouwend Nederland maakt gehakt van kwaliteitswet

Bouwend Nederland maakt grote bezwaren tegen het concept wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw.

De Tweede Kamer vergaderde vorige week over het concept wetsvoorstel van minister Blok. Toen al was duidelijk dat belanghebbende partijen, zoals de NVB en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland forse kritiek hebben. Bouwend Nederland doet daar een schep bovenop. In een commentaar van 21 pagina’s benadrukt de grootste vereniging van bouwers waarom van de opzet weinig deugt. “Het ontbreekt aan een goede probleemanalyse”, schrijft Bouwend Nederland. “Dit leidt tot voorstellen die onacceptabele gevolgen hebben voor bedrijven.”

Niet aanvaardbaar

De club van Verhagen verzet zich vooral tegen de plannen van Blok om het Burgerlijk Wetboek aan te passen om de positie van de klant te versterken. Dat plan noemt hij zelfs “niet aanvaardbaar”.

Bouwend Nederland is het met Blok eens dat er iets moet veranderen. Tegelijkertijd geeft hij de boodschap af dat de Nederlandse bouw eigenlijk best goed presteert. “Zeker in vergelijking met omringende landen.”

In hoeverre de minister de kritiek van Bouwend Nederland serieus neemt, moet begin volgend jaar blijken. Het is de bedoeling dat het definitieve wetsvoorstel dan naar de Tweede Kamer gaat.

Duivels dilemma

De brief van Bouwend Nederland stelt Blok voor een duivels dilemma. Waar Bouwend Nederland zich verzet tegen het voorstel om het Burgerlijk Wetboek aan te passen, hecht regeringspartij PvdA daar juist waarde aan.

PvdA’er Albert de Vries bevestigt dat. “Op dat punt staan Bouwend Nederland en ik lijnrecht tegenover elkaar.” De Vries constateert dat er nog steeds veel misgaat in de bouw. “Fouten gaan gepaard met hoge herstelkosten. Ik ben benieuwd hoe Verhagen dit probleem denkt te tackelen.”

Veel grotere verantwoordelijkheid

Meer en meer partijen beginnen zich te bemoeien met het ‘hoofdpijndossier’. Ook Jan Willem van de Groep, bekend als aanjager van het initiatief de Stroomversnelling, klom in de pen. In tegenstelling tot Bouwend Nederland vindt Van de Groep dat de plannen van de minister niet ver genoeg gaan.

Bouwers moeten volgens de ‘vernieuwer’ een veel grotere verantwoordelijkheid dragen dan nu wordt beoogd in het concept. Van de Groep mist vooral passages waarin staat dat aannemers verantwoordelijk zijn voor prestaties en functionaliteiten van het bouwwerk als geheel. “Een kromme deur kan keurig binnen de norm vallen zonder dat die deur haar functie als deur kan vervullen.”

Reageer op dit artikel