nieuws

BNA: Minder accent op design

bouwbreed

BNA: Minder accent op design

Ondernemerschap is belangrijker dan design voor architectenbureaus om te overleven. Volgens Fred Schoorl, directeur van de Bond Nederlandse Architecten, is een kanteling gaande in de branche.

De architectenbranche moet “ondernemend volwassen” worden, vindt hij. “Vaak ontbreekt een strategie in het bedrijfsleven. Daar moet verandering in komen. Groeien alleen is geen strategie.” De BNA heeft het de afgelopen jaren op zich genomen om architectenbureaus te helpen bij het formuleren van die strategie. “We helpen ze bijvoorbeeld bij het denken in scenario’s. Welke ontwikkelingen denkbaar zijn en wat ze willen. Misschien wil een kantoor klein blijven, dat is heel goed mogelijk.”

Bedrijfsmatig hebben veel bureaus eveneens een slag te maken. “Veel bureaus zijn bedrijfsmatig werken niet gewend, vaak was de bedrijfsvoering niet op orde. Zelfs in het haussejaar 2008 scheef 35 procent van de bureaus rode cijfers. Maar alleen mooi design voldoet niet meer. Bedrijfsvoering in brede zin is een van de nieuwe cruciale competenties die voor architecten belangrijk zijn geworden.” Het vak verbreedt zich, signaleert de voorman van de brancheorganisatie. “Communicatie met opdrachtgevers en andere partijen speelt een grotere rol. Architecten moeten zich ondernemender op gaan stellen door kansen te zien, samenwerkingen aan te gaan en nieuwe rollen op zich te nemen zoals die van de ontwikkelende architect of bouwende architect.” Daarbij is de overheid is niet langer de vanzelfsprekende opdrachtgever. “Architecten moeten op zoek naar nieuwe partners en nieuwe klanten. Daarbij past een nieuwe rol.”

Ook de BNA heeft zijn focus aangepast. “We hadden twee pijlers: cultuur en ondernemerschap. We hebben nu echt gekozen voor ondernemerschap. Dat betekent dat we er zijn voor de werkgevers, voor sterke bureaus en kansrijke markten en dus dat we andere prioriteiten stellen.”

Lees meer: nieuwe competenties voor dromende architecten

Reageer op dit artikel