nieuws

Wellicht nieuwe steun voor Vestia nodig

bouwbreed Premium

Wellicht nieuwe steun voor Vestia nodig

De kans bestaat dat de redding van Vestia andere corporaties opnieuw geld gaat kosten. Dat staat in een aangescherpt verbeterplan van de corporatie. Als de rente onder de drie procent zakt, wordt de sector wellicht gevraagd, net als twee jaar geleden, om bij te springen.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gaf zijn goedkeuring aan het aangescherpte plan om de corporatie in 2022 weer financieel gezond te krijgen. Het plan gaat uit van het beheren van sociale huurwoningen in het kerngebied van Vestia, de regio’s Rijnmond en Haaglanden. Ook wordt een bepaald deel van de woningportefeuille van de hand gedaan. Zo maakte de corporatie vorige maand bekend dat zij 5500 woningen verkoopt aan de Duitse woninginvesteerder Patrizia.

 

Bestaand bezit

Met opbrengsten uit de verkoop van woningen zal Vestia de leningenportefeuille herstructureren en aflossen. Verder investeert Vestia ten opzichte van het voorgaande verbeterplan meer in bestaand bezit en wordt extra bespaard op de bedrijfslasten.

Of het Vestia dankzij deze maatregelen lukt om, zoals afgesproken, in 2021 weer financieel gezond te zijn, is nog even afwachten. Het hangt vooral af van de ontwikkeling van de rentestand. “Een lage rentestand zorgt voor een aanzienlijke negatieve marktwaarde van de leningen, waardoor vervroegd aflossen of herstructureren van leningen zeer kostbaar is”, leggen het CFV en Vestia uit in een gezamenlijke schriftelijke verklaring.

Additionele investeringen

Bij een rente van drie procent of lager is vervroegd aflossen of herstructureren van leningen kostbaar, omdat de marktwaarde van de leningen zelf dan negatief is. Als de rente onder de drie procent zakt, zal Vestia van verkoop af zien. “Liquide middelen uit verkoop wendt Vestia dan aan voor additionele investeringen in haar bestaande woningen, om de verdiencapaciteit van het bezit op peil te houden.” Dan herstelt de corporatie echter niet voldoende en moet wellicht opnieuw bij andere woningbouwverenigingen aangeklopt worden. Of dat nodig is wordt in 2018 bekeken.

Vestia kwam in 2012 in de problemen door speculatie met derivaten. Andere corporaties hielden Vestia toen overeind met een injectie van 675 miljoen euro.

Reageer op dit artikel