nieuws

Subsidiegeld blijft liggen

bouwbreed

Subsidiegeld blijft liggen

Van de 3,5 miljard euro subsidie in de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling die het Rijk in 2014 beschikbaar stelt, is slechts een fractie vergeven. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Slechts 206 miljoen euro subsidie is toegekend, terwijl in totaal voor 507 miljoen euro is aangevraagd. De overige 3 miljard ligt nog onaangesproken op de plank, een fractie van de aanvragen van voorgaande jaren. Vorig jaar rond deze tijd was al voor meer dan het volledige budget aanvragen gedaan, 3,1 miljard euro ten opzichte van een budget van 3 miljard euro. Daarvan was voor ruim 1,2 miljard euro subsidie toegekend. In 2012 bedroeg het budget 1,7 miljard euro, het budget was toen al in de eerste ronde, in maart, overvraagd. Een paar maanden later, in augustus, was het aangevraagde subsidiebudget opgelopen tot 3,9 miljard euro.

“We onderzoeken niet wat de reden is dat minder aanvragen worden ingediend”, licht de woordvoerder toe. Een idee heeft ze wel. “Anders dan voorgaande jaren vragen we nu ondernemers een haalbaarheidsstudie met hun aanvraag mee te leveren. Het kost natuurlijk tijd om dat uit te zoeken. Het kan zijn dat aanvragen daardoor later worden ingediend. Bovendien hebben ondernemers ook eerder inzichtelijk of hun project rendabel is. Dat is sowieso in ieders belang.”

Achterstand

Daarbij vermoedt ze dat de regeling inmiddels de opgelopen achterstand heeft ingehaald. “Vorig jaar was het budget ineens veel hoger dan de jaren daarvoor. Waarschijnlijk hebben veel ondernemers in 2012 achter het net gevist en in 2013 meteen een aanvraag ingediend. Omdat het budget vorig jaar zoveel hoger was, zijn er waarschijnlijk dit jaar minder ondernemers die achter het net vissen.”

Vooralsnog gaat de RVO ervan uit dat het geld, evenals voorgaande jaren, aan het eind van het jaar volledig besteed is. Naarmate het jaar vordert, en er nog geld beschikbaar is, subsidieert de regeling verhoudingsgewijs duurdere projecten. Mogelijk wachten ondernemers op die fases met hogere subsidiebedragen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels