nieuws

Sterke stijging verkoop bouwkavels

bouwbreed

Sterke stijging verkoop bouwkavels

De verkoop van bouwkavels is in juli gestegen tot 2067. Begin dit jaar gingen nog amper duizend grondstukken in andere handen over.

De cijfers van het Kadaster laten over een steeds breder front groei zien. Het aantal verkochte woningen steeg ten opzichte van juli vorig jaar met 43,7 procent. Ook maand op maand nemen de transacties toe: van juni op juli met 22,6 procent. Vorige maand registreerde het Kadaster 13.833 woningverkopen. Vooral de tussenwoningen zijn in trek.

Dynamiek in Utrecht

De markt laat de meeste dynamiek zien in Utrecht. Daar vonden in juli  65,7 procent meer transacties plaats dan een jaar eerder. Groningen is met een toename van 21,2 procent de kleinste stijger onder de provincies.

De verkoop van het aantal bouwkavels vertoont een opmerkelijk sterk stijgende tendens. Niet alleen zijn de aantallen sinds de jaarwisseling bijna verdubbeld, ook nemen de prijzen toe. Werd in juni gemiddeld nog 393,87 euro per vierkante meter betaald, in juli moest in doorsnee 457,87 euro worden neergeteld. Voor het maken van de berekeningen zijn alleen transacties van 100 en meer vierkante meters meegeteld.

Piek december

De verkoop van kavels piekt doorgaans in december. Zo werden in de slotmaand van 2013 plotseling 2210 grondstukken verkocht. De elf maanden voorafgaande aan die opleving kabbelde de verkoop rond de duizend per maand. Sinds de jaarwisseling valt een geleidelijke groei te signaleren tot het huidige niveau van boven de tweeduizend transacties per maand.    

Reageer op dit artikel