nieuws

Roep om aanscherping frackingregels

bouwbreed Premium

Roep om aanscherping frackingregels

Oostenrijkse onderzoekers vinden dat de milieuregels voor de gas- en oliewinning uit lagen leisteen flink moeten worden aangescherpt. Op plekken waar zuivere lucht te verwachten is, blijken kankerverwekkende stoffen meetbaar.

Een team van de universiteit in Innsbrück werkt met ruimtevaartorganisatie Nasa samen om in de Verenigde Staten de effecten te meten van fracking, de techniek om in leisteen opgeslagen gas en olie te winnen. Bij onderzoek in de staat Colorado wordt onder leiding van Armin Wisthaler in Oostenrijk ontwikkelde apparatuur ingezet om de kwaliteit van de lucht te bepalen. De metingen vinden zowel plaats vanuit vliegtuigen als op de grond. Wisthaler: “Wij vinden kankerverwekkende benzol, giftige zwavelwaterstof en een veelvoud aan stoffen die tot de vorming van schadelijke ozon leiden in landelijke gebieden waar je eigenlijk zuivere lucht verwacht. Er zijn dringend strengere milieunormen en controles noodzakelijk.” 

De gevoelige Oostenrijkse meetapparatuur is in samenwerking met de universiteit van Innsbruck ontwikkeld door Ionicon Analytik en kan in fracties van seconden de samenstelling van organische sporenstoffen in de atmosfeer meten. 

Reageer op dit artikel