nieuws

Meer Poolse immigranten

bouwbreed Premium

Meer Poolse immigranten

Het aantal Polen dat in Nederland komt wonen, neemt toe. In juli telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meer dan honderdduizend Poolse migranten.

Ongeveer 70 procent van de Polen die naar Nederland migreren en hier gaan wonen, komt om te werken. Het merendeel is via uitzendbureaus werkzaam in onder meer de bouw en de tuinbouw.

Naast arbeidsmigratie bestaat de Poolse immigratie voor ongeveer 20 procent uit mensen die komen voor gezinshereniging of -vorming. Het aantal Poolse studenten is in verhouding gering en bedraagt enkele honderden per jaar. In de eerste maanden van 2014 schreven 12.000 Polen zich in bij een Nederlandse gemeente, dat is tweeduizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hoeveel mensen in de bouw komt werken, is onbekend.

Een groot deel van de migranten vertrekt na verloop van tijd weer. In de eerste helft van 2014 waren dat er ruim 5.000, in 2013 driehonderd minder. Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer de helft van de Poolse immigranten na tien jaar weer is vertrokken. Ondanks een stijgend aantal Polen dat vertrekt, is het aantal Polen dat hier komt wonen groter dan het aantal vertrekkers. In de eerste helft van 2014 groeide het aantal Poolse migranten per saldo met 6.500, in de eerste helft van 2013 was het saldo bijna 5.000.

Reageer op dit artikel