nieuws

‘Lichtere eisen brandveiligheid hoge gebouwen’

bouwbreed

‘Lichtere eisen brandveiligheid hoge gebouwen’

“De eisen in de handreiking zijn over het geheel genomen iets lichter dan in de praktijkrichtlijn, maar ze zijn beter onderbouwd.” Dat is het belangrijkste verschil tussen de nieuwe ‘Handreiking brandveiligheid hoge gebouwen’ en zijn voorganger, zegt Aldo de Jong van SBRCURnet.

“We hebben onderzocht wat betrokken partijen vonden van onze praktijkrichtlijn ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ van 2005. We wilden draagvlak van alle partijen voor een nieuwe uitgave”, aldus De Jong. “Het Bouwbesluit stelt dat bij gebouwen hoger dan 70 meter brandveiligheidsmaatregelen genomen moeten worden in overleg met het bevoegd gezag. Dan gelden opeens zwaardere eisen. Maar als een ontwerp voldoet aan de handreiking is het een veilig gebouw.” Volgens De Jong biedt de handreiking bovendien ruimte voor het beoordelen van de risico’s voor specifieke gebouwen. De oude praktijkrichtlijn staat nog op de website van SBRCURnet, maar de nieuwe handreiking is al te bestellen. Hij verschijnt op 1 september.

Risico-benadering

“We hebben de brandveiligheid van hoge gebouwen op een risico-manier bekeken. De berekeningen zijn vertaald in generieke maatregelen. Voor de hoofddraagconstructie is weinig veranderd, maar de eisen aan overdruk, sprinklers en compartimentering zijn aangepast. De handreiking schrijft geen overdruk meer voor in brandweerliften, maar alleen nog in trappenhuizen en sluizen. Sprinklers zijn nu voorgeschreven in alle hoge gebouwen, ook voor woon-, logies- en kantoorfuncties. De eisen aan de brandcompartimentering zijn minder zwaar geworden”, aldus De Jong. Bovendien zijn recente Europese normen voor brandklassen en rookwerendheid in de handreiking opgenomen. “Die bestonden in 2005 nog niet.”

Consensusdocument

De Jong: “De ‘Handreiking brandveiligheid hoge gebouwen’ heeft de status van consensusdocument. Het is geen regelgeving. Het is dan ook niet voldoende om naar de handreiking te verwijzen. Bepaalde eisen moeten in contractdocumenten worden opgenomen.” Bij de totstandkoming van de handreiking zijn gemeenten, brandweer, het ministerie van Binnenlandse Zaken, verzekeraars, adviseurs, bouwbedrijven en andere partijen betrokken. Het draagvlak is dan ook breed. De nieuwe publicatie van SBRCURnet biedt richtlijnen voor de instandhouding van draagconstructies, vluchtroutes, aanvalroutes, brandscheidingen en installaties. “Doordat altijd sprinklers zijn voorgeschreven zullen branden in hoge gebouwen meestal beperkt blijven”, bevestigt De Jong.

Reageer op dit artikel