nieuws

Late betaling blijft lastig voor onderaannemers

bouwbreed

Late betaling blijft lastig voor onderaannemers

Nu de Aanbestedingswet toch moet worden aangepast aan de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen, kan rechtstreekse betaling van de onderaannemer direct geregeld worden. Want late betalingen blijft een probleem.

Kabinet kan het nu regelen in Aanbestedingswet

Wat in Brussel niet is gelukt, kan het kabinet nog repareren. Het is de lobby van midden- en kleinbedrijf in de bouw destijds niet gelukt om rechtstreekse betaling door de opdrachtgever aan de onderaannemer in de Aanbestedingsrichtlijnen verplicht te krijgen, maar lidstaten mogen het wel opnemen in hun nationale regels. Voor Nederland is dat de Aanbestedingswet, die uiterlijk 18 april 2016 aangepast zal moeten zijn.

Volgens het mkb-bouw is het nu zaak om ervoor te zorgen dat de bepaling ook daadwerkelijk wordt opgenomen in de Aanbestedingswet. Ondanks een – eveneens op Europees recht gebaseerde – wet die betaling van rekeningen binnen 30 dagen verplicht stelt, is er vrijwel geen hoofdaannemer te vinden die daaraan houdt. Zelfs betaling binnen 60 dagen is zeldzaam.

Volgens de EU-richtlijnen mogen lidstaten een regeling treffen die rechtstreekse betaling al dan niet op verzoek mogelijk maakt. Om het grootbedrijf toch iets tegemoet te komen, moet zo’n regeling maatregelen bevatten die de hoofdaannemer in staat stelt zich te verzetten tegen de rechtstreekse betaling.

Aanscherping

Het is een van de regels die een duidelijke aanscherping zijn van de regels over onderaanneming zoals die in de oude richtlijnen waren opgenomen. Deels zijn die bedoeld om de positie van onderaannemers te versterken, deels om regels die nu gelden voor de hoofdaannemer, door te kunnen leggen naar onderaannemers. Ze betekenen ook extra werk voor de opdrachtgevers en/of nationale instanties.

Zo moeten die laatste erop toezien dat onderaannemers voldoen aan de verplichtingen op het gebied van milieu-recht, sociaal recht en arbeidsrecht. Dit is gedaan vanwege de vele misstanden die overal in Europa, dus ook in Nederland, zijn opgetreden jegens werknemers van binnen de EU.

Niet verplicht maar wel wenselijk kunnen lidstaten aanbestedende diensten verplichten te kijken of uitsluitingsgronden die voor opdrachtnemers gelden, ook van toepassing zijn op onderaannemers. Zo ja, dan moet de onderaannemer vervangen worden.

Juristen nemen aan dat de Aanbestedingswet behoorlijk herzien zal moeten worden. Die hoeft echter niet volledig op de kop.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels