nieuws

Klimaatbestendigheid steeds hoger op de stedelijke agenda

bouwbreed

Klimaatadaptatie in Europese steden wordt steeds belangrijker. Het Europees Milieu-agentschap komt voor het eind van dit jaar met een volledig geactualiseerd overzicht van de maatregelen die Europese steden nemen.

Door de klimaatverandering ontstaan grotere perioden van hitte en droogte, gecombineerd met grote hoeveelheden neerslag die voor wateroverlast zorgen. Driekwart van de Europese bevolking woont in steden. Steden moeten steeds beter kunnen omgaan met sterkere droogte, watertekorten of juist overstromingen, constateert het agentschap. Maatwerk is belangrijk, omdat elke stad anders is in sociaal-economisch, infrastructureel en cultureel opzicht.

Op de website Climate-Adapt verzamelt het Europees Milieuagentschap best practices. Een van de voorbeelden die het agentschap noemt, is de dijkteruglegging bij Lent. Het primaire doel van de nevengeul is het voorkomen van overstromingen door de opvang van excessief water, maar de maatregel van 350 miljoen euro heeft diverse positieve bijeffecten. Zo kan het gecreëerde eiland gebruikt worden voor evenementen, extra ruimte en recreatie. Andere steden, bijvoorbeeld in Spanje, kampen juist met droogte en een toenemend watertekort. Het RIVM ziet ook steeds meer toepassing van groen in steden, in onder meer Berlijn, Linz en Londen.

Aanpassing

Voor financiering komen eveneens meer mogelijkheden, ziet het agentschap. Zo heeft de EU in de periode 2014 tot 2020 20 procent van het klimaatbudget geoormerkt voor de aanpassing van steden aan klimaatverandering. Daarnaast heeft het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds 5 procent van het budget gereserveerd voor stedelijke klimaatadaptatie.

De bewustwording creëert een nieuwe markt voor ingenieurs- en bouwbedrijven. Zo ontwikkelde een consortium van onder andere Grontmij, Witteveen+Bos, Deltares en KNMI onlangs een gratis te gebruiken Climate App. Met dit middel krijgt een gebruiker direct inzicht in de maatregelen die mogelijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwbouw, renovatie of herstructureringsproject. “Stedenbouwkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en belangenorganisaties staan steeds vaker voor de uitdaging steden bestand te maken tegen klimaatverandering”, constateert Grontmij.

Die constatering sluit aan bij de tendensen die het Europees Milieuagentschap constateert. Het agentschap ziet eveneens een toenemende interesse van steden in klimaatbestendige maatregelen.

Reageer op dit artikel