nieuws

Daling van waarde bouwvergunningen

bouwbreed Premium

Daling van waarde bouwvergunningen

De waarde van de bouwvergunningen voor utiliteitsbouw en woningbouw is in het tweede kwartaal van 2014 gedaald.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal werd in het laatste kwartaal voor 2,3 miljard euro aan bouwvergunningen verleend. Dat is bijna 0,5 miljard euro minder dan in het eerste kwartaal. Sinds het eerste kwartaal van 2013 lag de waarde van de bouwvergunningen niet meer zo laag. De bouwsom leek sinds het eerste kwartaal van 2013 weer voorzichtig op de weg terug. Toen werd er voor 1,8 miljard aan vergunningen verleend. In het vierde kwartaal lag de som nog op 7,9 miljard.

Vooral utiliteitsbouw zakt weer terug. De som aan vergunningen duikelde in het tweede kwartaal met 0,4 miljard euro en kwam uit op 1,1 miljard. De vergunningsaanvraag voor woningen was in het tweede kwartaal 67 miljoen lager dan het eerste. De afgelopen twee jaar steeg de waarde van de vergunningen juist in het tweede kwartaal

Wel was er toen in het eerste kwartaal sprake van een zeer forse afname van de waarde van de vergunningen ten opzichte van het vierde kwartaal in het jaar ervoor. Daar was dit jaar geen sprake van. Kijkend naar het vierkwartaalsgemiddelde, is er als het gaat om de waarde van de bouwvergunningen sinds eind vorig jaar sprake van een licht stijgende trend voor woningbouw en een stabilisatie bij utiliteitsbouw. Wel is de totale waarde van de bouwvergunningen voor woningen sinds 2011 gehalveerd. Vergeleken met vijf jaar geleden is slechts een derde van de totale bouwwaarde nog over.

Voor utiliteitsbouw is de daling iets geleidelijker. De waarde van de bouwvergunningen lag in het tweede kwartaal van 2014 op de helft van het niveau van vijf jaar geleden.

Terugval

De aantallen bouwvergunningen maskeren de terugval in de bouwsommen voor woningen. Het aantal vergunningen voor (ver)bouw van woningen steeg met 2 procent vergeleken met vorig kwartaal en zakte de afgelopen jaren veel minder sterk dan de waarde van de vergunningen.

De oorzaak zit in de waarde van de nieuwbouw- en verbouwprojecten. Voor nieuwbouwprojecten daalt de gemiddelde bouwsom per project al een tijdje. Zo was de gemiddelde bouwsom per nieuwbouwproject 540.000 euro in juni. Begin vorig jaar lag het gemiddelde bedrag ruim twee ton hoger.

Daarentegen stijgt het aantal “overige” bouwvergunningen (verbouwingen en renovaties.

Reageer op dit artikel