nieuws

Bezorgdheid over alternatief beton

bouwbreed

Bezorgdheid over alternatief beton

Zorg, zorgvuldigheid, bezorgdheid. Partijen betrokken bij de betonketen maken zich zorgen over de betrouwbaarheid van beton met alternatieve bindmiddelen, vulstoffen en toeslagmaterialen. Een commissie van SBRCURnet adviseert het opstellen van een generieke beoordelingsprocedure.

Dat staat in het verslag ‘Duurzame én betrouwbare betonconstructies, pre-advies over de toepassing van alternatieve grondstoffen in beton’, van SBRCURnet in Rotterdam. “We zijn niet tegen vooruitgang, maar het moet wel heel zorgvuldig”, zegt Pieter Lanser van het Cement- en Betoncentrum. Zijn organisatie nam het voortouw, SBRCURnet zocht financiers voor het pre-advies. “Er staat een grote druk op partijen om sustainable te bouwen. Dat kan een conflict met de durabilityopleveren”, licht Hans van Hulst toe, projectmanager en rapporteur van de pre-adviescommissie. “We willen een balans bij beton met alternatieve stoffen. Het is een kwestie van zorgvuldigheid, nu en in de toekomst.”

Langeduurgedrag

“Het langeduurgedrag van beton met alternatieve stoffen is niet zonder meer bekend”, zegt Klaas van Breugel, hoogleraar aan de TU Delft en voorzitter van de pre-adviescommissie. “Ons advies komt uit zorg voort. Partijen hebben documenten nodig die aangeven wat beoordeeld moet worden en welke proeven noodzakelijk en beschikbaar zijn om in een concreet geval te kunnen beoordelen of een alternatief materiaal toegepast kan worden.”

In een bijlage bij het pre-advies staan tabellen met alternatieve en gangbare, primaire en secundaire, toeslagmaterialen respectievelijk bindmiddelen en vulstoffen voor beton. Alternatieven zonder cement staan daar niet bij.

“De tabellen zijn illustratief, daar kunnen geen rechten aan ontleend worden”, waarschuwt Hans van Hulst. Het advies krijgt een vervolg. Een commissie van SBRCURnet gaat een algemeen geldende procedure opstellen, gericht op de beoordeling van de geschiktheid van alternatieve stoffen. Een algemeen geldend document beschrijft de te stellen eisen. Daarna kunnen specifieke CUR-aanbevelingen opgesteld worden.

“Met innovaties gaat wel eens iets mis. Complexe mengsels kunnen verrassende gevolgen hebben. Onder druk van de economie vinden ontwikkelingen plaats die eigenlijk meer tijd nodig hebben”, zegt Pieter Lanser. “Het belang daarbij van het Cement- en Betoncentrum is de generieke marketing, het imago van beton. We willen problemen in de toekomst voorkomen.”

Reageer op dit artikel