nieuws

Aedes ziet vooral kansen voor wooncoöperatie in kleine kernen

bouwbreed

Aedes ziet vooral kansen voor wooncoöperatie in kleine kernen
Scheefwoner laat zich niet wegjagen

Aedes ziet vooral kansen voor wooncoöperaties in kleine kernen en dorpen. Dat schrijft de corporatiekoepel in een reactie aan minister Blok op zijn consultatiebrief over de organisatievorm.

In een wooncoöperatie organiseren huurders en kopers zelf hun huisvesting. De organisatievorm werd december vorig jaar op de politieke agenda gezet door senator Adri Duivesteijn. Hij dwong tijdens het debat over het woonakkoord in de Eerste Kamer af dat zijn visie op de wooncoöperatie als nieuw model in de volkshuisvesting uitgewerkt zou worden.  

Minister Blok (wonen) deed dit deze zomer met een brief aan de sector. De coöperatie moet een plek krijgen in de Woningwet, vindt de bewindsman. Daarnaast kunnen corporaties op verzoek van de wooncoöperaties het onderhoud van de woningen op zich nemen. Dat kunnen corporaties namelijk goedkoper doen door gebruik te maken van geborgde leningen. 

Adri Duivesteijn tijdens de Tegenlichtuitzending over zelfbouw. Still: VPRO. 

Aedes is kritisch. “Een succesvolle coöperatie vraagt om een blijvende en brede betrokkenheid van de deelnemers”, stelt de organisatie. “Bovendien zullen bewoners het collectieve belang boven hun individuele belang moeten laten gaan, bijvoorbeeld bij langetermijninvesteringen. En dat kan problematische situaties opleveren.” 

Gemeenschapszin

Vooral in dorpen en kleine kernen heeft de coöperatie kans van slagen, denkt Aedes. Dit omdat op dergelijke plekken doorgaans “een groter gevoel van gemeenschapszin en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving” is.  Bovendien zijn woningcorporaties steeds vaker genoodzaakt zich hier terug te trekken. “De wooncoöperatie kan in deze gebieden een oplossing zijn om in de vraag naar betaalbare huurwoningen te blijven voorzien.”  

Platform 31 start in september 2014 met een programma Wooncoöperaties. Aedes ondersteunt dit programma, dat onder meer uit een pilotproject bestaat, omdat “zo meer duidelijkheid ontstaat over de daadwerkelijke behoefte aan deze organisatievorm”. 

Gebroken met traditie

Duivesteijn toonde zich onlangs in een column voor branchevereniging BNA tevreden over de start van het proefproject. “Als de wooncoöperatie inderdaad werkelijkheid wordt, en er wordt gebroken met een meer dan honderd jaar oude traditie van verplichte verzorging, is er voor de lagere inkomens eindelijk de mogelijkheid om te kiezen voor een vorm van zelforganisatie.”

 

Reageer op dit artikel