nieuws

Werk aan knooppunt Gouwe van start

bouwbreed

De slappe veengrond en het Gouwe Aquaduct behoren tot de toprisico’s bij de projectbeheersing van de Parallelstructuur A12. Minister Schultz gaf samen met de gedeputeerde Vermeulen gisteren het officiële startsein. Ingrid Koenen

H eijmans heeft het dbm-contract met een waarde van 65 miljoen euro binnengesleept. Om knooppunt Gouwe (A12 en A20) ter hoogte van Gouda te ontlasten wordt het onderliggende wegennet aangepast met een extra boog tussen beide snelwegen (Moordrechtboog), een nieuwe brug over de Gouwe en de Extra Gouwekruising. Bij elkaar een investering van ruim 200 miljoen euro. Zuid Holland is opdrachtgever en draait op voor eventuele meerkosten, maar het Rijk betaalt bijna de helft mee.

Minister Schultz liet vallen dat ook andere varianten zijn overwogen, zoals het opheffen van de afslag Gouda en een doorgetrokken streep op de snelweg. “Met dit project verbeteren we de doorstroming op de snelwegen, verhogen we de veiligheid en maken we de regio beter bereikbaar. Drie vliegen in één klap.”

Uiteindelijk is ervoor gekozen het aantal weefbewegingen terug te dringen door een nieuwe verbinding aan te leggen. De eerste beslissing daarover is in 2008 genomen en eind 2016 moet het hele project klaar zijn. Het tracé lag relatief vast, maar de bouwer kon zich wel uitleven op het gebied van veiligheid, hinder, planning en mocht ook de optimale hoogte van het traject vaststellen. Heijmans gaat aan de slag in het diepste punt van Nederland, -6 meter NAP, waar de ondergrond voornamelijk bestaat uit slappe veengrond. Een palenmatras moet zorgen voor voldoende stevigheid en moet verzakkingen in de toekomst voorkomen, licht projectdirecteur Simon Bezuijen van Heijmans toe. Door de combinatie van tien jaar onderhoud in het contract is extra nagedacht over een optimale uitwerking van het ontwerp, maar ook komende maanden worden nog puntjes op de i gezet. De provincie stimuleert extra optimalisaties en beloont de bouwer met de helft van de meerwaarde. Ook op een versnelde oplevering staat een mooie bonus.

ProRail

Bezuijen verwacht met een lean-planning nog extra tijd te kunnen winnen. En andere mogelijkheid is in afstemming met ProRail de spoorkruising onderdeel te maken van het project. De bouwer heeft de kritische onderdelen in BIM 3D uitgewerkt en verwacht daar ook nog de factor tijd aan toe te gaan voegen.

De projectdirecteur verwacht in september echt aan de slag te gaan. Tot die tijd vinden volop voorbereidende werkzaamheden plaats en wordt gekeken hoe de vers gestorte proefterp zich houdt op het gebied van zettingen.

De nieuwe brug over de Gouwe wordt de blikvanger van het project. De basculebrug komt op steenworp afstand van het aquaduct en dat zorgt ervoor dat veel extra meetapparatuur wordt ingezet om verzakkingen in de gaten te houden. De landhoofden komen op heipalen van respectievelijk 24 en 27 meter. Wie er straks langsvaart, kan overigens de beweegbare delen met eigen ogen aanschouwen, want er komt glas in.

projectgegevens

Opdracht: Parallelstructuur A12Opdrachtgever: provincie Zuid HollandOpdrachtnemer: HeijmansContractvorm: dbm (10 jaar onderhoud)Contractwaarde: 65 miljoen euroProjectbudget: 200 miljoen euroStart bouw: hedenVerwachte oplevering: eind 2016

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels