nieuws

Weert ziet vooral kansen

bouwbreed

Ooit zat wethouder Frans van Eersel van de gemeente Weert aan de andere kant van de tafel. Zo was hij in het verleden onder meer makelaar en commercieel directeur van bouwbedrijf Vlasco. Van die achtergrond heeft hij als bouwende bestuurder – nu ruim een jaar – veel profijt. “Als je uit die commerciële wereld komt, ben je per definitie oplossingsgericht.”

Heeft Van Eersel besprekingen met makelaars of ontwikkelaars, dan heeft hij aan een half woord genoeg, al realiseert hij zich dat hij nu als wethouder een andere positie inneemt. En anders zijn het zijn ambtenaren wel die hem daar “in goed samenspel” aan herinneren. Een ander voordeel is dat de omslag die de gemeente maakt voor hem niet zo moeilijk is. “We zaten een beetje in een verkopersstrategie, terwijl de markt omgedraaid is in een kopersmarkt.”

Terugkijkend op het woonbeleid van de afgelopen vier jaar, was die volgens Van Eersel “boven verwachting”. Tussen 2010 en 2014 werden er 933 nieuwe woningen gebouwd en 835 netto toegevoegd aan de woningvoorraad. Dat is iets meer dan gepland. Ook het aandeel sociale huurwoningen pakte met ruim 50 procent gunstiger uit dan de voorgenomen 40 procent. In die periode is een aantal grotere projecten afgerond, zoals Stationskwartier, Kerkplein Stamproy, Poort van Limburg en twee grote woonzorgcomplexen.

Nou zijn de meerjarenbouwplannen de afgelopen jaren verschillende keren naar beneden bijgesteld. De recessie was volgens Van Eersel niet de voornaamste reden voor de aanpassingen. “De woningbouwplannen zijn niet beperkt door de crisis, maar door de demografie. Je kunt wel bouwen, maar je moet er wel mensen voor hebben. Je ziet wel dat mensen vanwege de crisis weloverwogener keuzes maken.” Ook merkt hij dat jongeren tegenwoordig liever huren dan kopen.

In 2008 verwachtte de gemeente nog dat er in periode tot 2025 circa 3000 nieuwe woningen nodig waren. In 2012 werd dat aantal teruggebracht naar 2000. In de gezamenlijke structuurvisie die zeven Midden-Limburgse gemeenten, waaronder Weert, onlangs hebben gemaakt, gaat het aandeel van Weert verder terug naar 900 tot 1200 woningen. De stad heeft zijn verlies al genomen. Van Eersel: “We hebben voor 60 miljoen euro afgewaardeerd op onze grondpositie.” Dat was bijvoorbeeld het geval in de uitbreidingswijk Laarveld, waarvan de laatste fases voor lange tijd in de ijskast gezet zijn.

Profiteren

In totaal moet de regio 4000 tot 5000 woningen schrappen uit de bouwplannen omdat er de afgelopen jaren te veel plannen in voorbereiding zijn genomen. In 2018 wordt nog eens gekeken hoe de regio ervoor staat. Dat aantal zal niet omhoog gaan, maar de hoeveelheden per gemeente kunnen wellicht anders uitpakken. Weert zou daar weleens van kunnen profiteren, vermoedt Van Eersel omdat niet alle factoren die de toekomstige woningbehoefte bepalen vooraf te voorspellen zijn.

Zo blijkt dat Weert nadat de groei van de bevolking in 2003 tot stilstand kwam sinds een paar jaar weer licht toeneemt. Weliswaar neemt het aantal geboorten af, maar migratie maakt dat ruimschoots goed: er vertrekken minder mensen uit de stad, terwijl het aantal nieuwe inwoners toeneemt. De nieuwkomers zijn vooral mensen uit kleine plattelandsgemeenten in de buurt en buitenlandse werknemers. Die laatste groep vindt vooral werk in de agribusiness, een van de belangrijkste sectoren voor de werkgelegenheid in de stad.

Als een van de weinige gemeenten heeft Weert nog ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Gezien de beschikbaarheid van grote kavels biedt dat ook mogelijkheden om grotere bedrijven binnen te halen en de toekomstige werknemers liefst in Weert te huisvesten. Gecombineerd met het grote aantal voorzieningen en het vele groen, ziet Van Eersel dat als een goede uitgangspositie om verder te groeien. “We hebben alle ingrediënten om dat mooi te stroomlijnen.”

Reageer op dit artikel