nieuws

‘We willen meer met onze leden in contact komen’

bouwbreed

‘We willen meer met onze leden in contact komen’

Uneto-VNI heeft het afgelopen jaar eens goed in de spiegel gekeken. Opsplitsing en een fusie met andere brancheverenigingen zijn overwogen, maar uiteindelijk besloot de vereniging zelfstandig te blijven. “Wat ons bindt, is de techniek”, zegt directeur Erik van Engelen.

Wat gaat u anders doen?

“De leden hebben aangegeven dat zij de cao, informatievoorziening, het imago van de branche en de sociëteitsfunctie van de vereniging het belangrijkst vinden. Ze hechten minder waarde aan onze producten (cursussen, red.). Met die opmerkingen gaan we aan de slag. We willen meer met onze leden in contact komen, elk bedrijf minstens eens in de twee jaar bezoeken. Bovendien gaan we het imago van het merk Uneto-VNI versterken. Hoe we dat allemaal precies gaan doen wordt de komende maanden duidelijk. We nemen een half jaar de tijd om het vernieuwingsplan handen en voeten te geven.”

Welke leden riepen het hardst om verandering?

“Met name de installatietak was toe aan vernieuwing. Dat is ook de grootste groep binnen de organisatie. November 2012, net voordat ik begon, werden in de algemeen-bestuursvergadering vragen gesteld over de ‘financiële toekomstbestendigheid’ van de vereniging. Er was op dat moment, net als nu, nog geen harde aanleiding voor verandering. Men zag wel dat we over een paar jaar in de problemen zouden komen, als er niets zou gebeuren.”

Problemen?

“Sinds de crisis zijn we ongeveer tweehonderd leden verloren. Dat valt op zich mee, vinden wij, maar onze inkomsten zijn daardoor niet toegenomen. Tegelijkertijd stijgen de jaarlijkse personeelslasten. Er moest dus iets veranderen. De afgelopen jaren is het aantal formatieplaatsen op het verenigingsbureau via natuurlijk verloop met 20 procent teruggebracht. Met de huidige bezetting gaan we in principe de klus klaren. Al sluit ik niet uit dat er de komende jaren ook andere maatregelen nodig zijn.”

Heeft u overwogen om zich bij een andere brancheorganisatie aan te sluiten?

“Die vraag hebben we onszelf wel gesteld. Een fusie of aansluiten bij een federatie is op dit moment niet aan de orde. De leden vinden het belangrijk dat de installateurs en de technische detailhandel als groep vertegenwoordigd worden. Natuurlijk hebben we een positie in de bouwketen, dus werken we samen met Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie. Maar we hebben ook een stevige positie in de industrie, infra en maritieme sector. En een installateur, een techniekwerker, is echt iets anders dan een bouwer. Als wij met Bouwend Nederland zouden fuseren, wat dus niet aan de orde is, dan zouden we een groot aantal leden van ons vervreemden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Bovag, Koninklijke Metaalunie of FME-CWM. We hebben heel veel raakvlakken, maar met geen van hen hebben we één-op-één-aansluiting.”

En opsplitsen?

“De leden van detailhandel en installatie hebben heel serieus gekeken of ze nog wel bij elkaar passen. Van beide kanten was het antwoord volmondig ja. Wat ons bindt is de techniek. En er zijn nog altijd veel leden die naast een installatiebedrijf een winkeldeur hebben. Bovendien verwachten steeds meer installateurs dat zij de komende jaren retailactiviteiten gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld een webshop. Dan is het belangrijk om kennis over detailhandel in huis te hebben. Er zal dus meer synergie ontstaan tussen installatie- en detailhandelsleden.”

Wordt het lidmaatschap goedkoper?

“De contributie blijft gelijk. De kosten voor de vakgroepen, waarbinnen leden praten over bijvoorbeeld sanitair of infratechniek, nemen wel af. De vakgroepcontributie, nu nog rond de 100 euro per vakgroep, verdwijnt.”

Hoeveel contributie moet een bedrijf betalen?

“Dat is loonsonafhankelijk en wordt elk jaar voor elk lid opnieuw berekend. We hebben wel gekeken of we tot een algemene rekenwijze kunnen komen. Dat bleek niet mogelijk. We kunnen dus ook niet zeggen: door de vernieuwingsoperatie wordt onze vereniging 10 procent goedkoper. Dat is heel gevaarlijk, want het kan best zijn dat het voor een aantal leden juist duurder wordt. Het hangt er net vanaf welke keuzes je als lid maakt. We kunnen wel zeggen dat leden die bij veel vakgroepen zijn aangesloten er het meest op vooruitgaan.”

Heeft u iedereen binnenboord kunnen houden?

“Absoluut. We hebben er niet voor niets een jaar voor uitgetrokken. Dat was nodig om de leden mee te krijgen. Zij willen heel goed begrijpen waarom bepaalde veranderingen nodig zijn. Uiteindelijk heeft zowel het bestuur als de ledenraad unaniem met de plannen ingestemd. Als we de veranderingen uiteindelijk gaan doorvoeren, zullen er ongetwijfeld mensen zijn die denken: hé, dat voelt even anders. Tot nu toe hoor ik echter vooral positieve geluiden.”

Curriculum Vitae

Erik van Engelen (50) is afgestudeerd elektrotechnicus (TU Eindhoven). Na zijn studie was hij onder andere werkzaam als projectleider en adjunct-directeur in de technologiesector (1989-1997). Vanaf 1997 was hij werkzaam bij Essent, als directeur Essent Duurzaam, directeur Essent B2B, manager public affairs en directeur innovatie. Sinds 2011 was hij directeur van Stichting Groen Gas Nederland en vanaf 2012 daarnaast manager innovatie bij RWE AG (Essen, Duitsland). Van Engelen is sinds 1 maart 2013 directeur van Uneto-VNI. Hij volgde Titia Siertsema op, die voorzitter van de vereniging werd.

Uneto-VNI

Uneto-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De omzet van de circa 5000 bij de vereniging aangesloten installatiebedrijven bedraagt zo’n 11 miljard euro, 90 procent van de totale omzet van de installatiesector.Ook zijn 1300 bedrijven bij de werkgeversorganisatie aangesloten die tot de technische detailhandel behoren: winkelbedrijven die bijvoorbeeld witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen en repareren. Zij zijn goed voor een omzet van circa 2,7 miljard euro. De werkgeversorganisatie ontstond in 2002 uit een fusie tussen de Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Uneto) en Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven (VNI).

Reageer op dit artikel