nieuws

Uneto-VNI brengt kosten omlaag

bouwbreed

Uneto-VNI brengt kosten omlaag

Uneto-VNI voegt afdelingen samen en de vakgroepcontributie verdwijnt. De kosten gaan omlaag, maar de dienstverlening moet verbeteren, zegt directeur Erik van Engelen. “We gaan meer op resultaat sturen.”

‘Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedere installateur lid is’

Doel van de vernieuwingsoperatie van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel is ‘toegevoegde waarde van het lidmaatschap te verhogen’. “We gaan voortaan kijken: we willen dít bereiken, dan gaan we dát doen”, aldus Van Engelen. Tot nu toe werd volgens hem meer vanuit de organisatie gedacht. “We zijn een brancheorganisatie, dus hebben we een afdeling verenigingszaken en beleidsontwikkeling nodig. Nu draaien we het om: eerst de doelen, dan de budgetten.”

Tegelijkertijd gaat de verenigingsstructuur op de schop (zie kader). Zo worden de achttien vakgroepen, waarbinnen leden met elkaar praten over bijvoorbeeld sanitair of infratechniek, voortaan bestuurd vanuit drie clusters. “Leden krijgen toegang tot informatie uit alle groepen waarin zij zijn geïnteresseerd.” Als lidbedrijven het belangrijk vinden om rondom een onderwerp bij elkaar te komen, moet dat kunnen, benadrukt Van Engelen. “De vraag is alleen of het nodig is om een bestuur te hebben met een penningmeester en een begroting.”

Producten, diensten en activiteiten van de vereniging worden voortaan beoordeeld op resultaat en effectiviteit. “Nu komt het wel eens voor dat we een bijeenkomst organiseren, terwijl er maar vier of vijf leden in de zaal zitten. Dat is natuurlijk zonde van de tijd die je erin steekt.” Die tijd kan het verenigingsbureau in Zoetermeer beter besteden aan contact met de leden en lobbywerk, vindt de directeur.

De vernieuwingsoperatie, die te boek staat als ‘Uneto-VNI 3.0’, doet denken aan het actieplan Vernieuwend Verbinden dat Bouwend Nederland eind vorig jaar opstelde. Ook de bouwbranchevereniging brengt het aantal afdelingen terug en wil slagvaardiger worden. De organisaties zitten in hetzelfde schuitje, analyseert Van Engelen. “Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedere installateur lid is van Uneto-VNI. Ondernemers kijken veel meer wat ze voor het lidmaatschapsgeld terugkrijgen. Ze zitten er wat zakelijker in. Dat is een uitdaging waar meerdere organisaties mee kampen.”

Het vernieuwingsplan werd vorige week goedgekeurd door de ledenraad. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe organisatie van start.

Vernieuwingsplan Uneto-vni

• Betere dienstverlening tegen lagere kosten

• Eén statutair bestuur

• 25 afdelingen gaan op in zes regio’s

• Achttien vakgroepen worden voortaan bestuurd in drie clusters

• Meer aandacht voor zzp’ers

• Contributie (loonsomafhankelijk) blijft gelijk

• Vakgroepcontributie verdwijnt

• Vernieuwingen worden per 1 januari 2015 doorgevoerd

• Aantal fte’s verenigingsbureau sinds 2012 afgenomen van 79 tot circa 65.

Reageer op dit artikel