nieuws

Search: “Minder toezicht op sloop en asbest”

bouwbreed

Gemeenten controleerden in 2013 minder actief op sloopmeldingen dan in het jaar daarvoor. Dat concludeert adviesbureau Search op basis van de zogenoemde Nationale Asbestenquête 2014.

Het onderzoek leert dat in 2013 64 procent van de gemeenten sloopmeldingen doorspit. In 2012 ging het nog om 79 procent. De conclusie is opvallend, omdat het aantal gemeentelijke medewerkers met een asbestopleiding vorig jaar juist toenam van 54 naar 73 procent.

Onduidelijkheid over toezichtstaken kan een mogelijke oorzaak zijn van de controlestagnatie. Het toezicht op het milieu is sinds 1 januari 2014 belegd bij Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Welke asbestgerelateerde taken bij de gemeenten horen en welke bij de RUD’s, is niet even duidelijk voor de betrokkenen.

Corporaties bereiden zich van de opdrachtgevers het best voor op eventuele calamiteiten met asbest, stelt Search vast. Het aantal corporaties dat is voorbereid op een ramp verdubbelde. Vooral  industriële bedrijven blijken niet op de hoogte van actuele grenswaarden voor asbest.

Reageer op dit artikel