nieuws

Pv-paneel genoeg voor ‘all electric’

bouwbreed

O ok met een elektrische doorstroomverwarmer en elektrische plintverwarming als onderdelen van een ‘all electric’-woning, tikt de elektrameter niet of nauwelijks door. Vereniging DNA in de Bouw uit Ede vertelt op de NulNu-manifestatie dat vier zonnepanelen daarvoor genoeg stroom leveren.

In de winter leveren de zonnepanelen niet voldoende energie om een ‘all electric’-woning te kunnen bedienen, zegt Carl-Peter Goossen van BouwQuest uit Ede, de organisatie achter DNA in de Bouw. In de zomer maken de zonnepanelen bij wijze van spreken overuren. “En die zijn door middel van saldering te benutten: in de winter loopt de meter in beginsel zover vooruit als hij in de zomer achteruit heeft gedraaid.” De praktijk van een project in Den Bosch leert dat dit concept alleszins haalbaar is.

Het is één van de onderwerpen tijdens de NulNu-manifestatie die de vereniging DNA in de Bouw houdt met de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en de TU Delft. Particulieren kunnen zich er laten adviseren over onder meer energieneutraal bouwen en renoveren, professionals kunnen er workshops volgen en een informatiemarkt bezoeken en voor beide groepen wordt een route uitgezet langs energieneutrale woningen.

Scrumteams

Particulieren die energien eutraal willen (ver)bouwen krijgen van 22 tot en met 25 september ’s avonds gratis advies van leden van DNA in de Bouw. Die werken samen in ‘scrumteams’; groepen van drie of vier specialisten als een architect, aannemer, installateur of leverancier die met bewoner of eigenaar de specifieke mogelijkheden verkennen voor energieneutraal bouwen of renoveren. Aan de hand van de bevindingen worden de vergunningen aangevraagd. Een tweede groep van uitvoerende partijen als een loodgieter of een stukadoor bereiden de uitvoering voor. Goossen: “En die neemt dan niet meer dan acht dagen in beslag.”

Op deze manier zijn tot nog toe vier woningen aangepakt. De resultaten leren Goossen dat deze aanpak in telkens aangepaste vorm steeds opnieuw is te gebruiken. “Naarmate er meer ervaring mee wordt opgedaan kunnen de bevindingen wellicht worden verwerkt in een specifiek BIM-model waardoor de uitvoering nog beter verloopt.” Vooral de kleine en middelgrote bedrijven zullen profiteren van deze manier van samenwerken. Dat zijn dan bedrijven die zich hebben aangesloten bij DNA in de Bouw en de bijbehorende kennis eigen hebben gemaakt.

Het instituut OTB van de TU Delft schiet Goossens te hulp om ‘de fragmentatie in de renovatiemarkt tegen te gaan en ketensamenwerking te bevorderen’. Zijn organisatie steunt met Europees geld van het project PassREg (Passive House Regions with Renewable Energy) in de regio Arnhem-Nijmegen de bouw van passiefwoningen.

Reageer op dit artikel