nieuws

NVM ziet soort prop van woningmarkt schieten

bouwbreed

De woningmarkt is in het tweede kwartaal van dit jaar verder aangetrokken. Het aantal verkopen lag het hoogst sinds het begin van de crisis in het najaar van 2008, komt naar voren uit de laatste kwartaalcijfers van de NVM.

Hoewel de regionale verschillen groot zijn en het beeld ook niet voor alle woningtypen even gunstig is, lijkt globaal het dieptepunt gepasseerd. De prijsdaling sinds 2008 was, inflatie en het voordeel van de verlaagde overdrachtsbelasting meegerekend, bij elkaar al meer dan 30 procent.

De gemiddelde verkoopprijs die in de afgelopen drie maanden werd geturfd was 215.000 euro. Dat is 1,7 procent meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar en 3,5 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2013. Het was het derde kwartaal op rij waarin de prijzen toenamen.

NVM-makelaars verkochten samen 29.216 woningen, in totaal veranderden naar schatting 39.000 woningen van eigenaar. De afgelopen vier kwartalen bij elkaar hebben NVM-makelaars voor het eerst sinds vijf jaar weer meer dan 100.000 woningen verkocht.

De makelaarsorganisatie noemt het toegenomen consumentenvertrouwen en de betere economische vooruitzichten als belangrijke redenen voor de betere verkopen. Verder spelen de lagere rente, aanlokkelijke koopprijzen en stijgende huren een rol. Ook op stimuleringsregelingen zoals het versoepelde schenkingsrecht en startersleningen wordt gretig een beroep gedaan.

Uitgesteld

Hoewel aan de jarenlange gestage neergang van de markt een einde is gekomen, onderstreept de NVM dat de markt nog lang niet is hersteld. “Veel consumenten hebben de aankoop van een woning lange tijd uitgesteld, waardoor er nu een soort prop van de markt schiet”, schetst voorzitter Ger Hukker. De gunstige rente, huurverhogingen en de bovengenoemde tijdelijke regelingen vormen, weet Hukker, slechts een tijdelijk extra duwtje in de rug.

Intussen blijft de koopmarkt op de langere termijn onder druk staan door de afbouw van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), het verder inperken van de leencapaciteit, het restschuldenprobleem en de veranderende arbeidsmarkt. Die biedt minder dan voorheen baan- en inkomenszekerheid en er is nog geen, in de woorden van Hukker, “passende oplossing” gevonden voor een hierbij aansluitende verantwoorde financiering.

Reageer op dit artikel