nieuws

Nieuw havenbekken voor kleinschalig lng

bouwbreed

De terminal voor vloeibaar aardgas van Gasunie en Vopak in Rotterdam krijgt een nieuw havenbekken. De capaciteit wordt opgevoerd om de distributie voor de binnenvaart en het zware vrachtverkeer te vergroten.

“Het havenbedrijf maakt het ontwerp voor het nieuwe bekken en start binnenkort de tendering”, zegt directeur Dick Meurs van Gate Terminal, een joint venture van Gasunie en opslagspecialist Vopak. “Wij van onze kant zorgen op de kade voor nieuw laadinstallaties en connecties met de opslagtanks. De haven zal eind 2015 gereed zijn. In de eerste helft van 2016 kunnen we dan de uitbreiding in gebruik nemen.” Het nieuwe havenbekken wordt geschikt gemaakt voor schepen met een lengte van 175 meter en een diepgang van 7,5 meter. De infrastructuur wordt ingericht om jaarlijks 280 tankschepen te kunnen ontvangen.

Meurs: “Vloeibaar aardgas (lng) bedient twee markten. Bij de toelevering op het gasnet spelen geopolitieke argumenten een rol, zoals de onzekerheid over Russische leveranties. Onze uitbreiding richt zich op een andere markt: de verduurzaming. Vroeger was duidelijk de binnenvaart de schoonste manier van transport. Het vrachtverkeer heeft inmiddels vele slagen gemaakt. Voor de schippers is lng een mooi alternatief om duurzamer te worden.” Met de uitbreiding krijgt Gate Terminal een voorziening om grote hoeveelheden lng op te splitsen in kleinere eenheden. De kleine volumes openen de mogelijkheid de brandstof te distribueren voor schepen, vrachtwagens en vraag uit de zware industrie. Uit het oogpunt van verduurzaming stimuleren de Nederlandse overheid en de Europese Unie toename van het aandeel gas in de transportsector. In 2015 gaan scherpere emissienormen gelden voor de maritieme sector in de Noord- en Oostzee.

Door lng te gebruiken kunnen vrachtauto’s (een op de drie vervoert bouwproducten) hun uitstoot van koolstofdioxide tot een vijfde verminderen. De mogelijke reductie van nitraatoxides bedrag 85 procent. Overstappen op gas betekent dat de emissie van zwavel en fijnstof vrijwel verdwijnt.

Reageer op dit artikel