nieuws

Juncker: 300 miljard extra voor infra en energie-efficiëntie

bouwbreed Premium

De komende drie jaar moet er 300 miljard euro extra aan investeringen komen voor de infrastructuur, met name breedband- en energienetwerken en vervoersinfrastructuur in de industriële centra. Dat vindt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

Naast infra-investeringen wil Juncker ook extra middelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, zo zei hij tegen het Europees Parlement in Straatsburg. Het geld hiervoor moet in zijn visie voor een belangrijk deel uit private bronnen komen. Overheidsgeld is vooral bedoeld als smeermiddel om de private projecten van de grond te krijgen. Daartoe wil de Commissie-voorzitter effectieve financieringsinstrumenten ontwikkelen waaronder risicodragende leningen of garanties.

In zijn visie is dit alles alleen maar mogelijk als ook het juiste regelgevingsklimaat wordt geschapen en een so­ciaal en economisch klimaat dat be vorderlijk is voor ondernemerschap. “We moeten het mkb bevrijden van overmatige regelgeving”, aldus Jun­cker die een van de Eurocommissarissen speciaal wil belasten met betere wet- en regelgeving.

Klimaatdoelen

Hij hield verder een pleidooi voor verdere diversificering van energiebronnen, hernieuwbare energie en vermindering van het energieverbuik in gebouwen. Dat is nodig om bindende klimaatdoelen te kunnen stellen. Daarnaast wil hij minder afhankelijk worden van Russisch gas. “Als de prijs die we moeten betalen voor energie uit het oosten te hoog wordt, hetzij in economische hetzij in politieke termen, dan moet Europa snel op andere toeleveringskanalen kunnen overschakelen”, vindt de Luxemburger.

Hij wil ook een einde maken aan sociale dumping van werknemers van binnen de EU. “Gelijke beloning voor gelijk werk”, is daarbij zijn adagium. De richtlijn detachering zal daartoe eventueel aangepast moeten worden.

Reageer op dit artikel