nieuws

Industrieel bouwen uitkomst in binnenstad

bouwbreed Premium

Een kortere bouwtijd. Efficiënter bouwen met minder hinder voor de omgeving en minder kans op ongelukken. Jacco van Dijk van Hurks Prefabbeton ziet veel voordelen van industrieel bouwen op basis van geprefabriceerde elementen.

Qua kosten zijn industriële en traditionele bouw volgens Van Dijk al jaren aan elkaar gewaagd. Hij denkt dat dit ook in de toekomst zo blijft. “Op basis van kenmerken van projecten wordt om diverse redenen, waaronder kostentechnische, een keuze gemaakt voor de ene of de andere werkwijze.” Vooral bij de grotere seriematige bouwprojecten zou een industriële aanpak ook in financieel opzicht duidelijke voordelen kunnen bieden.

Op het tasveld naast de fabriek in Eindhoven domineren de elementen voor twee prestigieuze buitenlandse opdrachten. Dit zijn bij uitstek opdrachten waarvoor het kwaliteitsargument zwaar weegt.

Een Britse opdrachtgever ontwikkelt tien woontorens in Londen. Voor de eerste fase van vier torens met bij elkaar 350 appartementen maakt Hurks de elementen kant-en-klaar in de fabriek. Toegesneden op de laadcapaciteit van een flinke vrachtwagen gaan ze zorgvuldig gedoseerd op transport.

Installateurs en afbouwers komen op het fabrieksterrein hun inbreng verzorgen in plaats van zich met hun wagens naar de diverse bouwplaatsen te begeven. Vloeren, wanden en de dragende gevels met buitenbladen van baksteen worden in Londen met alles erop en eraan snel op hun plaats gehesen. Ook vallen grote, grillig gevormde elementen op, bestemd voor een spoorconstructie in Frankrijk. Hier is het voordeel dat de hinder voor treinen en passagiers beperkt blijft.

Qua materiaal- en loonkosten zou prefab niet zozeer goedkoper zijn dan traditioneel bouwen. Kostenvoordelen kunnen ontstaan doordat het totale proces sneller en efficiënter verloopt. De snelheid levert bijvoorbeeld financieringsvoordelen op. Verder worden processsen minder gevoelig voor faalkosten en gaat er minder geld zitten in veiligheidsmaatregelen.

Voorkant

Als voordelen die zich kunnen uitbetalen in prijs, proceseffiëntie en kwaliteit noemt hij eveneens dat de engineering veel meer aan de voorkant van het proces ligt, de productie plaatsvindt onder geconditioneerde omstandigheden en de repetitie van het werk.

“Daarbij komt ook nog dat het risico beduidend kleiner wordt”, stelt hij. “Op een traditionele bouwplaats zijn veel verschillende partijen aan het werk. Die moeten allemaal met elkaar communiceren.” De kortere bouwtijden en de verplaatsing van een groot deel van het werk naar de fabriek hebben volgens hem vooral grote voordelen op binnenstedelijke locaties. “Terwijl je sneller werkt en een hoge hoge kwaliteit krijgt.”

Reageer op dit artikel