nieuws

Huizenkopers willen er snel bij zijn

bouwbreed

De NHG-grens, hypotheekrente, belastingvrijstelling voor giften, startersleningen. Het waren veel argumenten bij elkaar om de koop van een huis niet langer uit te stellen.

Na de NVM volgt makelaarsorganisatie Dynamis met zijn tweede kwartaalrapport over de woningmarkt. Ook bij Dynamis-directeur Monique Tetteroo groeit het vertrouwen dat het herstel doorzet. “Het aantal verkopen stijgt en er is zelfs sprake van een lichte prijsstijging.” De verwachting is dat in het derde kwartaal de verkopen iets lager uitvallen. Een belangrijke stimulans om te kopen voor 1 juli was de verlaging van de NHG-grens op die datum. Aanscherping van de hypotheekregels en andere versoberingen in regelgeving per 1 januari 2015 kunnen in het vierde kwartaal opnieuw een koopspurtteweegbrengen.

Reageer op dit artikel