nieuws

Hengelo krijgt energiefabriek

bouwbreed Premium

Hengelo krijgt energiefabriek

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hengelo wordt een energiefabriek. Waterschap Vechtstromen gaat met een speciale reactor biogas winnen uit zuiveringsslib. Vervolgens wordt dit omgezet in elektriciteit.

Deze energie wordt gebruikt om de bedrijfsprocessen binnen de rioolwaterzuiveringsinstallatie in bedrijf te houden. Wat resteert aan groene stroom wordt door het waterschap gebruikt voor de energievoorziening van 3500 huishoudens en bedrijven.

Roel van der Veen, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, stelt vast dat dankzij de energiefabriek de CO2-uitstoot daalt en dat er minder slib overblijft. De verworvenheden leiden tot flinke besparingen waardoor de belastingtarieven naar beneden kunnen. Daar komt bij dat ook de jaarlijkse exploitatiekosten van de rioolwaterzuivering zullen dalen met een bedrag van 1,2 miljoen euro. Zowel de mogelijkheid om energie terug te leveren als de lagere kosten voor afvoer en verwerking van zuiveringsslib zijn hieraan debet.

Reageer op dit artikel