nieuws

Grote milieuwinst wegvervoer door investeringen in Euro 6

bouwbreed Premium

Grote milieuwinst wegvervoer door investeringen in Euro 6

De investeringen van de transportsector in nieuwe Euro 6-vrachtauto’s levert een belangrijke milieuwinst op. Dat constateert ondernemersorganisatie TNL op basis van overheidsinformatie.

Foto: de onlangs afgeleverde DAF CF Euro 6 voor Van der Putten metaal-
en glasrecycling in Den Bosch.

Vanaf 31 december 2013 is de Euro 6-norm verplicht voor alle nieuw verkochte
vrachtauto’s. De nieuwe voertuigen reduceren de uitstoot van schadelijke
stoffen in de praktijk met meer dan 90 procent ten opzicht van de Euro 5-norm,
die tot eind 2013 gold. Dat blijkt uit informatie die staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd. In opdracht van de staatssecretaris voerde TNO verschillende
praktijkmetingen uit naar de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof.

100 miljoen euro per jaar
Nederlandse transportondernemers nemen in totaal gemiddeld bijna 200 nieuwe
Euro VI-vrachtauto’s per week op in het wagenpark. Deze voertuigen zijn
aanzienlijk duurder dan de trucks die aan de oude Euro 5-norm voldoen. Deze
extra milieu-investeringen door de Nederlandse transportsector lopen hierdoor
op tot zo’n 100 miljoen euro per jaar.

Steun voor aanscherping
TLN is de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer over de weg en de
logistieke dienstverlening. TLN steunt de inzet van de staatssecretaris om op
Europees niveau de toelatingseisen voor de lichtere distributievoertuigen
verder aan te scherpen. Uit onderzoek van TNO blijkt, dat daar nog verbetering
mogelijk is, vooral in het stedelijk verkeer.

Naar stillere banden
Mansveld informeerde de Twee Kamer ook over de voortgang op het gebied van
geluid. Mede door de inzet van Nederland zijn de geluidsnormen voor nieuwe
voertuigen onlangs aangescherpt. Daardoor worden vrachtauto’s de komende jaren
ongeveer de helft stiller. TLN denkt dat de geluidsnormen voor vrachtautobanden
ook nog kunnen worden aangescherpt en adviseert de staatssecretaris ook
daarover in Brussel de discussie aan te gaan.
Meer info: www.tln.nl.

Reageer op dit artikel