nieuws

Galerijen en balkons gevaarlijk

bouwbreed

Eén op de vier uitkragende galerijen en balkons uit de jaren ‘50 tot ‘70 voldoet niet aan de regels. Een deel daarvan is gevaarlijk voor de bewoners.

Kwart doorgestorte betonnen uitkragingen voldoet niet aan de voorschriften

De oorzaak van de gebreken kan een ernstige corrosie van de wapening zijn. Maar meestal is de ligging van de wapening in combinatie met de belasting onjuist. In al die gevallen is ingrijpen noodzakelijk. Dat meldt Dik-Gert Mans van Meged Engineering & Consultancy uit Zoetermeer. Hij is mede-auteur van het protocol ‘Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats’ van CUR Bouw en Infra.

“We verwachten in augustus een bijstelling van het protocol naar aanleiding van de ervaringen van onderzoekers. Het Platform Constructieve Veiligheid, verbonden aan SBRCURnet, heeft een aantal ingenieursbureaus gevraagd hun ervaringen te delen. Daaruit blijkt dat bij 25 procent van de uitkragingen maatregelen moeten worden genomen”, aldus Mans. Het gaat om bouwsystemen waarbij de woningscheidende vloeren, galerijen en balkons één geheel vormen. Het beton is tijdens de uitvoering ‘doorgestort’.

Creatieve klus

“Bij ernstige corrosie van de wapening moet de constructie worden vervangen. Bij beginnende corrosie kan kathodische bescherming helpen”, aldus Mans. “Als de wapening te laag ligt, bestaan verschillende oplossingen, zoals het versterken van de constructie of het verminderen van de belasting. Voor architecten en constructeurs is het een leuke, creatieve klus. Het is goed om niet alleen naar de constructieve veiligheid te kijken, maar naar het hele gebouw. Wat is de resterende economische en technische levensduur? Voldoet het gebouw functioneel en esthetisch? Zijn de galerijen te smal? Die vragen moeten ook gesteld worden.”

In veel gemeenten worden de uitkragingen onderzocht volgens het protocol van CUR Bouw en Infra. Vaak is aan de buitenkant niets te zien van roestvorming of onjuiste ligging van de wapening. Als de onderzoekers een gebrek vaststellen, hoeven de uitkragingen niet altijd onderstempeld te worden. “Het stort niet meteen in, maar de eigenschappen van de constructie vallen niet binnen de marges. Het risico is dan groter dan toegestaan”, aldus Mans.

Reageer op dit artikel