nieuws

‘Burgerinitiatief kan krimpgebied soelaas bieden’

bouwbreed Premium

Door strikte gemeentelijke regelgeving krijgen burgerinitiatieven op het gebied van ruimtelijke ordening weinig kansen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Onderzoeker Bas Snoeker spreekt van bottom up initiatieven die meestal reeds stranden op het stadhuis.

Snoeker richt zich in het bijzonder op krimpgemeenten. Hij constateert dat in deze plaatsen de leefbaarheid afneemt, omdat een groot deel van de bevolking wegtrekt met als gevolg onder meer leegstand van vastgoed. Initiatieven van burgers kunnen veelal soelaas bieden, maar de meeste gemeenten maken er geen gebruik van.

Gedetailleerde bestemmingsplannen zijn het grootste obstakel om de initiatieven tot een succes te maken. Daar komt bij, zegt Snoeker, dat krimpgemeenten over het algemeen geen beleid hebben dat is afgestemd op het honoreren van burgerinitiatieven. “Er is geen overkoepelende visie of richtlijn aanwezig waarin staat hoe ambtenaren de initiatiefnemers moeten behandelen”, zegt Snoeker.

De meeste gemeenten zijn echter wel bereid hun beleid op dit gebied aan te passen, constateert Snoeker ook. Hij adviseert gemeentebesturen die plannen van burgers meer kansen willen geven, een intermediair aan te stellen die de indieners van plannen kunnen ondersteunen. Verder is het van belang dat gemeenten bereid zijn regels soepel te hanteren. De onderzoeker is optimistisch op dit gebied en stelt vast dat veel gemeenten bereid zijn hun beleid aan te passen.

Reageer op dit artikel