nieuws

‘Voorstel voor Omgevingswet geeft te weinig houvast’

bouwbreed

Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet schiet door in ruimte voor belangenafweging. “Het geeft te weinig houvast”, stelt de Raad van State in zijn advies.

De aanpak van de Omgevingswet is zodanig breed, dat het weinig houvast geeft bij een integrale afweging van alle belangen, stelt de Raad van State. De regels waar burgers en bedrijven aan moeten voldoen, staan namelijk niet in de wet, maar volgen later in de uitvoeringsregelingen. Bovendien krijgt de overheid heel veel ruimte om af te wijken van de voorschriften, constateert de Raad. Daardoor kan de praktijk onvoorspelbaar worden en zijn ontwikkelingen moeilijker uit te voeren en te handhaven, redeneert het adviesorgaan.

Reageer op dit artikel