nieuws

Verfindustrie ziet opnieuw daling omzet

bouwbreed

De Nederlandse verfindustrie heeft vorig jaar de afzet in eigen land met 8 procent zien teruglopen. De omzet daalde met bijna 4 procent.

Binnenlandse afzet bereikt dieptepunt

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF). De brancheorganisatie beschrijft 2013 als “wederom geen goed jaar”.

De binnenlandse afzet van de verfproducenten bereikte afgelopen jaar met 159,6 miljoen ton een absoluut dieptepunt. In de afgelopen veertien jaar we rd nimmer zo weinig afgezet. Vergeleken met het jaar 2000 bedraagt de afname maar liefst 39 procent.

De omzet in eigen land daalde afgelopen jaar minder hard, maar ook nog altijd met 3,5 procent tot 635 miljoen euro. Een van de belangrijkste oorzaken van de krimp is de stagnatie in de bouw. Die bezorgde de verffabrikanten een omzetdaling van 7 procent.

Maar ook de leveringen aan de sectoren scheepsbouw, automotive en de industrie liepen terug. Alleen de verfbedrijven actief in de staalconservering kend en een opleving, zij he t van beperkte aard.

De dalende omzetten in de verfindustriehebben geleid tot een flinke personeelsreductie. Het aantal werknemers in de bedrijfstak daalde sinds 2008 van 6300 naar 4600.

“De crisis heeft dus 1700 van onze mensen hun baan gekost”, constateert voorzitter Ben Berkel van de VVVF in het jaarverslag. “Dat is 27 procent. Ik denk dat de verf- en drukinktindustrie daarmee een van de zwaarstgetroffen sectoren van de Nederlandse economie is en ik hoop van ganser harte dat die neerwaartse trend na 2013 tot staan wordt gebracht.”

Nieuwe initiatieven

Berkel wil echter niet alleen maar somberen. Volgens hem hebben de moeilijke tijden ook nieuwe initiatieven voortgebracht. “De geslaagde introductie van verf op basis van verfrestanten, om er een te noemen. Niet alleen het eindproduct, maar ook de uitstekende samenwerking tussen marktpartijen en overheid schept vertrouwen in de toekomst van dit VVVF-initiatief.”

De VVVF telt 83 leden, die te samen 4600 werknemers in dienst hebben. Daarmee vertegenwoordigt de branchevereniging ongeveer 95 procent van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. De bou w is veruit de belangrijkste afzetmarkt, gevolgd door de doe-het-zelfsector en de scheepsbouw.

Binnenlandse afzet bereikt dieptepunt

Afzet verfproducenten Nederland (2000-2013) (x 1000 ton) Jaar Afzet binnenland Afzet export Afzet totaal

2000 258.500 111.100 369.600

2004 210.100 70.900 281.000

2008 221.100 91.900 313.000

2012 173.950 85.800 259.750

2013 159.650 85.000 244.650

Bron: VVVF

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels