nieuws

Verdringing blijft minpunt

bouwbreed Premium

Gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de inspanningen op het gebied van social return. Harde cijfers ontbreken echter, omdat de doelen niet gekwantificeerd zijn. Verdringing van reguliere werknemers is wel een belangrijk knelpunt.

Gemeenten tevreden over social return

Uit onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat gemeenten in toenemende mate social return inbedden in hun aanbestedingsbeleid. Vooral in de infrastructuur en de groenvoorziening wordt het toegepast. Dit komt mede doordat steeds meer gemeenten drempelwaarden gaan hanteren voor de toepassing van social return.

Er blijven nog genoeg knelpunten over in de uitvoering, zo ervaren de gemeenten. Op nummer 1 staat de aanlevering en matching van kandidaten. In 2010 was dat eveneens het grootste knelpunt. Het creëren van draagvlak binnen de gemeente komt als tweede uit de bus, gevolgd door verdringing van reguliere werknemers. Samenwerking blijkt ook een issue.

Ondanks het ontbreken van harde cijfers zeggen gemeenten dat vooral mensen in de bijstand en WW’ers profiteren. Bol- en bbl-leerlingen komen daarna, maar wel op grote afstand. Oudere werklozen vallen vrijwel overal buiten de boot.

Voordeel

De onderzoekers noemen de gemeentelijke voorkeur voor bijstandsgerechtigden en WW’ers logisch, gezien het feit dat gemeenten daar zelf financieel voordeel van hebben. De gemeenten die leerlingen wel mee laten tellen voor social return, doen dat om nieuwe instroom van werklozen te voorkomen. Juist vanuit de bouw wordt er al langer op aangedrongen om het leerlingwezen nauw te betrekken bij so­cial return.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten flexibel genoeg zijn andere wegen in te slaan als blijkt dat het niet haalbaar is social-returnafspraken binnen het eigen bedrijf te maken. In de praktijk komt dit echter nog niet veel voor.

Een belangrijke drijfveer voor gemeenten is verder de werkervaring die social-returnkandidaten opdoen. Het meten daarvan gebeurt voornamelijk op basis van kwantitatieve gegevens zoals aantal uren of kosten.

Gemeenten tevreden over social return

Gemeenten tevreden over social return

Reageer op dit artikel